Warsztaty dla młodzieży i szkolenie kadry pedagogicznej

W CKiW OHP w Gołdapi odbyły się kolejne warsztaty dla młodzieży oraz szkolenie kadry pedagogicznej przeprowadzone przez DIALOG – Centrum Edukacji i Profilaktyki. Cykl warsztatów i szkoleń finansowany jest z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017.

 

Warsztat dla młodzieży pt. „Dialog przeciw uzależnieniom – nie biorę, nie piję” dostarczył obiektywnych informacji na temat tego, czym jest uzależnienie od narkotyków, uświadomił uczestnikom jakie są jego mechanizmy, rodzaje i fazy oraz skutki zażywania. Zajęcia stanowiły promocję zdrowego stylu życia, ukazały działanie alkoholu oraz skutki jego spożywania. Młodzież zdała sobie sprawę, iż nieodłącznym elementem nałogu jest konflikt – podczas warsztatów ćwiczono naturalne sposoby jego rozwiązywania.

Kadra pedagogiczna Centrum uczestniczyła w szkoleniu na temat wypalenia zawodowego nauczycieli – zapoznała się z przyczynami i etapami powstawania jego syndromu. Kadra uczestniczyła w diagnozie indywidualnych zasobów antystresowych, podczas warsztatów kształtowała umiejętność budowania pozytywnej samooceny będącej narzędziem przywracania satysfakcji z zawodu nauczyciela. Okazało się, że otwarta komunikacja jest najlepszym sposobem na stres i negatywne emocje.

Kadra pedagogiczna

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły