Motoryzacja i ja

Zakończyły się zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach programu edukacyjnego „Motoryzacja i ja”. W programie wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły zawodowej w wieku 15-18 lat. Zajęcia odbywały się od września do grudnia 2016 kilka razy w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości. Terminy zajęć, ze względu na specyfikę pracy w grupach i w placówce, były ustalane na bieżąco.

Celem programu było zapoznanie uczestników z techniką motoryzacyjną, ale była to również forma spędzania czasu wolnego, która u młodzieży rozwinęła się w interesujące hobby. Podczas zajęć młodzi mechanicy uczyli się realizować usługi motoryzacyjne, dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz ustalać przyczyny niesprawności pojazdów. Spotkania prowadzone były w różnorakiej formie m.in.: projekcji filmów edukacyjnych, konkursów z zakresu motoryzacji, prezentacji multimedialnych.

W ramach zajęć programu młodzież również wychodziła do miejsc związanych z przemysłem motoryzacyjnym. Wszyscy członkowie doskonalili swoją wiedzę z zakresu tematyki motoryzacyjnej oraz rozwijali swoją pasję oraz umiejętności współpracy i wzajemnej pomocy.

Instruktor: Franciszek Koncewicz


Aktualności

Powiązane artykuły