Naruszyli przepisy

Funkcjonariusze W-MOSG w ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzili kilka kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których wykazali nieprawidłowości zarówno wśród pracowników jak i pracodawców. W pierwszym przypadku kontrola firmy budowlanej w powiecie olsztyńskim zakończyła się skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie pracodawcy. Przedsiębiorca nielegalnie powierzył pracę 2 obywatelom Ukrainy tj. bez wymaganego prawem zezwolenia, czym naruszył art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast obywatelom Ukrainy za  wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, grozi kara grzywny nie mniejsza niż 1 tys. zł.

Drugi przypadek dotyczył także branży budowlanej. Funkcjonariusze z Olsztyna skontrolowali jedną z miejscowych firm, w której dwóch obywateli Ukrainy nie posiadało stosownych zezwoleń na pracę. W związku z powyższym w stosunku do właściciela został skierowany wniosek do Sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy.

Natomiast funkcjonariusze z Gołdapi pod koniec listopada rozpoczęli kontrolę w dwóch podmiotach gospodarczych. Pierwsza odbyła się w powiecie ełckim i dotyczyła branży hotelarskiej, druga miała miejsce w powiecie oleckim, a kontroli podlegało gospodarstwo rolno-hodowlane. W wyniku sprawdzeń funkcjonariusze ukarali mandatami karnymi dwóch pracodawców. W pierwszym przypadku właściciel nie poinformował Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zakończeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca, w drugim o nie podjęciu wykonywania pracy przez 25-letniego obywatela Ukrainy, dla którego występował o wydane zezwolenie na pracę.

Funkcjonariusze z PSG w Gołdapi kilka dni temu (11 grudnia) przeprowadzili również kontrolę na targowisku miejskim w Ełku. Sprawdzili sprzedających tam, 2 obywateli Rumunii. Jak się okazało mężczyźni nie zgłosił swojej działalności do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, za co zostali ukarani mandatami karnymi.

Straż Graniczna przypomina, że za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę – tj. nielegalne powierzenie pracy, grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3000 złotych, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl)


Aktualności

Powiązane artykuły