Była to doskonała okazja do dyskusji

Pierwszy dzień Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli już za nami. Rozpoczęliśmy prezentacją o aktualnych wyzwaniach globalnych, do których zaliczyć można:

– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
– poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa;
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
– budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Była to doskonała okazja do dyskusji, zaprezentowania własnych obaw i zadania pytań przed całym szeregiem działań czekających na uczniów w tym tygodniu. Następnie przypomnieliśmy sobie nasze poczynania z tamtego roku, a było ich naprawdę sporo: szereg akcji charytatywnych, warsztaty, projekt, zajęcia edukacyjne, zajęcia o antysemityzmie, opieka nad pobliskim cmentarzem ewangelickim.

Po spokojnym początku dnia nastąpił mocny akcent – przedstawienie Teatru Kurtyna z Krakowa pt. „Twoje nowe jutro”. Brawurowo zagrany spektakl zrobił ogromne wrażenie na widzach i wywołał wiele emocji. Taki był też zamiar, bowiem przesłanie dotykało spraw aktualnych dla współczesnej młodzieży i dzieci: emocje własne i innych, konsekwencje podejmowanych wyborów, znaczenie tolerancji, empatia, ochrona własnej indywidualności, umiejętność aktywnego słuchania, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem, szacunek dla innych, życzliwość; a wszystko przekazane zostało w sposób zajmujący i angażujący widza całkowicie.

Później część uczniów pod opieką pani Ani Milewskiej przygotowywała prace na konkurs
pt. „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i realizowany  w ramach projektu 355/2016/M1 „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, który to projekt współfinansowany jest z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016. Wyzwanie konkursowe nie było proste, ponieważ odnosiło się do spraw poważnych i o dużym znaczeniu – uczestnicy mieli wykonać pracę dotyczącą jednego z trzech obszarów tematycznych: zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, godna praca. Wyniki i poziom szkolnego etapu tego konkursu wkrótce poznamy.

Kolorem wiodącym dzisiaj w Szkole Podstawowej w Pogorzeli była zieleń – wszyscy przyszliśmy ubrani na zielono, aby wyrazić nadzieję… na świat bez wojen, głodu i niesprawiedliwości, a także na świat, w którym liczy się pojedynczy człowiek i jego indywidualność.

Ewa Kisyk i Monika Wojtala-Taudul


Aktualności

Powiązane artykuły