„Ruch bez uzależnień” w Gimnazjum

We wrześniu uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi rozpoczęli realizację projektu „Ruch bez uzależnień” dofinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach projektu w szkole przeprowadzane są: zajęcia na temat profilaktyki uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne, gimnastyczne, zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, nauka tańca hip-hop, akcje propagujące zdrowy styl życia, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, konkursy: plastyczny – sukcesy polskiego sportu , multimedialny- szkolni mistrzowie sportu, kulinarny-jadłospis nastoletniego sportowca. Zakończenie projektu planowane w listopadzie 2016 roku.

ruch-2


Aktualności

Powiązane artykuły