Z Urzędu Miejskiego: burmistrz na spotkaniu w sprawie MRG

Wczoraj burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wziął udział w zorganizowanym przez wojewodę warmińsko-mazurskiego specjalnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wstrzymania Małego Ruchu Granicznego. Burmistrz Luto podtrzymał swoje stanowisko, że ułatwiony ruch przygraniczny miał pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki i że nadal jest potrzebny mieszkańcom miejscowości leżących w północnej części województwa.

 

Dodał, że jeśli wstrzymanie MRG jest podyktowane kwestiami bezpieczeństwa, to lokalne władze samorządowe powinny być poinformowane o możliwym zagrożeniu.

Podobne zdanie przedstawił w imieniu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza jego zastępca Jarosław Słoma.

(Red. Urząd Miejski w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły