Weksel na zabezpieczenie umowy najmu mieszkania

Wymóg podpisania weksla przy umowach lokali użytkowych jeszcze kilka la temu był czymś powszechnym. Dotyczyło to choćby magazynów, lokali przy częściach handlowych miasta lub w centrach handlowych. Podobno ten zwyczaj przemija w aspekcie gospodarczym, choć wzrosła jego popularność wśród właścicieli mieszkań jako zabezpieczenie przed nieuczciwymi lokatorami, choćby spóźniającymi się ze spłatą czynszu.

Ponadto, jak podkreśla adwokat Wojciech Rudzki z kancelarii adwokackiej w Krakowie (wojciechrudzki.pl) – weksel jest zgodny z przepisami Ustawy o ochronie lokatorów.

Zalety weksla

Jakie są zatem plusy i minusy takiego weksla? Jak wskazuje adwokat Wojciech Rudzki:

Weksel nie powiększa kosztów zawarcia umowy najmu. Po drugie, wystawienie weksla jest w zasadzie bezkosztowe. Weksel można wystawić na zwykłej kartce papieru. Nie jest wymagany zakup żadnych urzędowych formularzy wekslowych, nie jest wymagane także opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych od wystawienia weksla. I patrząc z tego punktu widzenia może to być zaleta zarówno dla właściciela mieszkania (wynajmującego), jak i dla najemcy. Zwłaszcza w kontekście innych sposobów zabezpieczania umowy najmu – czyli kaucji, czy oświadczeniu o poddaniu się rygorowi egzekucji składanemu w formie aktu notarialnego. Udzielenie takich zabezpieczeń powoduje albo bezpośredni koszt albo przynajmniej zamrożenie pieniędzy na dłuższy okres.

Weksel zabezpiecza umowę skutecznie. Prawidłowo wystawiony w określonych wypadkach daje możliwość skierowania pozwu do sądu nawet trybie nakazowym. Sąd może szybko wydać nakaz zapłaty powodując jednocześnie błyskawiczne działania komornicze. Równie błyskawicznie komornik może wtedy zająć rachunek bankowy o ile najemca taki posiada. Głównie w pierwszej fazie to postępowanie jest szybsze niż postępowanie sądowe. Weksel niejako przyspiesza postępowanie sądowe. Ponadto, jak wyjaśnił nam adwokat Wojciech Rudzki:

Weksel to dobry mechanizm wywierania presji psychicznej na najemcę. Najemca będzie wiedział, że jeżeli nie będzie płacił czynszu terminowo lub nie pokryje szkód wyrządzonych w lokalu, to może mieć poważny problem. Właściciel mieszkania będzie mógł skorzystać z weksla aby przeprowadzić przyśpieszone postępowanie sądowe, a nawet wykorzystać weksel w inny sposób – mówiąc ogólnie, puścić go w obieg.

Wady weksla

Weksel jest bardzo zaawansowanym dokumentem prawnym i trzeba dokładnie wszystko przeanalizować zanim się go wprowadzi w życie, ponieważ tu bardzo ważne są szczegóły, nawet pojedyncze słowa. Dobrze jeśli weksel sporządzi lub sprawdzi osoba kompetentna. Można się też zastanowić, czy weksel jest rzeczywiście najlepszym sposobem zabezpieczenia umowy najmu. Tu swoimi wątpliwościami dzieli się również mecenas Wojciech Rudzki prowadzący kancelarię adwokacką w Krakowie:

Przyznam szczerze, że mam odnośnie tej kwestii bardzo mieszane uczucia. W zdecydowanej większości przypadków – zwłaszcza w przypadku żądania podpisania przez najemcę weksla in blanco na zlecenie właściciela mieszkania – jest to strzelanie z armaty do wróbla. Tym bardziej, że istnieją moim zdaniem prostsze i skuteczniejsze z punktu widzenia wynajmującego sposoby zabezpieczenia. Takim sposobem zabezpieczenia jest oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji co do zapłaty składane przez najemcę w formie aktu notarialnego


Porady

Powiązane artykuły