Trwa zabezpieczanie brzegów Gołdapy

Trwa zabezpieczanie brzegów Gołdapy na zakolach, między innymi w pobliżu miasta i Kośmidr. W niektórych miejscach znajdą się już zabezpieczenia siatkowo-kamienne. Inwestycję prowadzi gołdapski Rejonowy Oddział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Erozja brzegów rzeki wiązała się między innymi ze zmniejszaniem się powierzchni działek rolniczych.

goldapa-3


Aktualności

Powiązane artykuły