Pracowali nielegalnie w myjni samochodowej

Funkcjonariusze SG z Gołdapi wraz z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie Oddział w Ełku prowadzili działania z zakresu legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. 27 września zakończyła się kontrola, która miała miejsce w myjni samochodowej w Ełku.

Okazało się, że 2 obywateli Ukrainy świadczy pracę nie posiadając do tego wymaganego prawem zezwolenia, w związku z czym wobec cudzoziemców wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z rocznym zakazem wjazdu na terytorium RP, a w stosunku do właściciela myjni, skierowano wniosek do Sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy.

Pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. zł.


Aktualności

Powiązane artykuły