Początek roku w LO i w Gimnazjum Samorządowym

Podczas uroczystości LO starosta Andrzej Ciołek przyznał medal „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” odchodzącemu na emeryturę, długoletniemu nauczycielowi historii,  Ryszardowi Wrzoskowi. Natomiast w Gimnazjum Samorządowym dyrektor Bożena Kalinowska z satysfakcją poinformowała, że w tym roku do pierwszych klas będzie uczęszczało o 46 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Zatem w tej szkole będzie aż 9 klas pierwszych. Niżej fotoreportaż.

Początek roku w Liceum Ogólnokształcącym

Początek roku w Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich


Aktualności

Powiązane artykuły