Nowy komendant gołdapskiej KPP przejął obowiązki

Z udziałem insp. Andrzeja Zielonki, pierwszego zastępcy wojewódzkiego komendanta Policji w Olsztynie odbyło się w czwartek przekazanie obowiązków nowemu komendantowi gołdapskiej KPP inspektorowi Robertowi Marciniakowi. Do tego czasu obowiązki komendanta pełnił nadkom. Jerzy Kuprewicz.

 

Robert Marciniak do tej pory pełnił obowiązki komendanta KPP w Kolnie.

 

Nowego komendanta przywitali oficjalnie i pożegnali przekazującego obowiązki – przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pianka, przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech, wicestarosta Grażyna Senda i (w imieniu burmistrza) Piotr Miszkiel asystent Tomasza Luto.

 

Insp. Andrzej Zielonka podczas swojego wystąpienia podkreślił fakt, że gołdapska KPP jest w wojewódzkiej czołówce, jeśli idzie o skuteczność działań. Jednocześnie dał do zrozumienia, że ma plany w stosunku do nadkom. Jerzego Kuprewicza.


Aktualności

Powiązane artykuły