Młodzież już w Niemczech

Uczestnicy projektu „Europejskie rzemiosło” realizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczęli staże zawodowe w Niemczech. W niedzielę 18 września do Poczdamu wyjechały dwie grupy młodzieży wraz z opiekunami. Przez dwa tygodnie będą się szkolić w zawodach: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Doświadczeni instruktorzy pokażą młodzieży dobre praktyki, jakie mają miejsce w przygotowaniu zawodowym w Niemczech.

Przygotowania do wyjazdu trwały już od dłuższego czasu – została zakupiona odzież ochronna, z której skorzystają uczniowie, a młodzież wzięła udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym. Młodzież uczestniczyła w kursie języka niemieckiego, poznała również kulturę niemiecką oraz różnice kulturowe między Polakami i Niemcami. Szkolenia te miały na celu pomoc w pokonywaniu barier w komunikacji międzykulturowej. Jednym z tematów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, były stereotypy i uprzedzenia dotyczące innych narodowości. Dzięki zajęciom pedagogicznym młodzież miała okazję zintegrować się ze sobą.

Wiedza zdobyta podczas zajęć na pewno pozwoli uczestnikom projektu łatwiej odnaleźć się w nowym środowisku i zaaklimatyzować się podczas pobytu w Niemczech. Młodzież ma również zapewniony program kulturowy, czyli zwiedzanie m.in. Poczdamu, Frankfurtu i Berlina.

001

003

nagl_z_ohp

Projekt „Europejskie rzemiosło” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+. Partnerami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w projekcie są: Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. oraz bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH.
Koordynator Projektu


Aktualności

Powiązane artykuły