Z naszego archiwum: O początkach gołdapskich szkół średnich

Niżej kilka ciekawostek zapisanych przez Mieczysława Ratasiewicza. Ten, nieżyjący już geograf, animator turystyki i twórca Gołdapskiej Izby Regionalnej, pozostawił po sobie wiele interesujących zapisków, które od czasu do czasu przypomnimy. Tym razem kilka ciekawostek o początkach gołdapskiego, powojennego szkolnictwa średniego. Do tego kilkanaście archiwalnych zdjęć. Nie wszystkie udało nam się zidentyfikować, to pozostawiamy internautom.

Na części fotografii są uczniowie ówczesnej podstawówki.

***

Pierwsza szkoła średnia powstała w Gołdapi w końcu lat czterdziestych. Było to Liceum Rolnicze. Mieściło się ono w budynku, w którym mieściły się potem: internat, Dom Dziecka i Bursa Szkolna. Ze względu na brak zainteresowania i mały napływ młodzieży po dwóch latach szkołę tę przeniesiono do Olecka.

***

Liceum Ogólnokształcące powstało w Gołdapi w roku 1953. Mieściło się ono na drugim piętrze „Czerwonej Szkoły” – jak  wówczas nazywano obecną Szkołę Podstawową nr 1. W całej szkole uczyło się wtedy około sześćdziesięciu uczniów. Cały budynek otaczały ruiny i gruzowiska. Ślady niedawnych wielomiesięcznych walk były widoczne na korytarzach i we wszystkich klasach: podziurawione pociskami ściany, posiekane odłamkami podłogi, drzwi i parapety okienne. Wzrost liczebności dzieci w szkole podstawowej, w połowie lat pięćdziesiątych, zmusił władze do przeniesienia Liceum do budynku przy ul. Wojska Polskiego, w którym dzisiaj mieści się Bursa Szkolna.

***

Pierwszy zorganizowany w Gołdapi strajk miał miejsce wiosną 1956 roku. W Liceum Ogólnokształcącym, mieszczącym się wówczas na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 – zwanej wtedy “Czerwoną Szkołą”, z powodu niedogrzania budynku, zastrajkowała cała młodzież. Nastąpiła blokada nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Udało się ją przełamać jedynie znanemu z bezkompromisowości św. pamięci profesorowi Rydzewskiemu, który bohatersko pokonując opór strajkujących zdołał dotrzeć na lekcję matematyki do maturalnej klasy jedenastej. Po krótkim czasie został jednak zmuszony do odwrotu. Niezmiernie sprawnym i pomysłowym organizatorem strajku był nieżyjący już obecnie – wtedy uczeń ósmej klasy – Stanisław Konkol.

***

Szkoła Podstawowa nr 2 powstała w roku 1954 i mieściła się początkowo na drugim i połowie pierwszego piętra obecnej SP nr 1. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 był Pietrzykowski. On też był założycielem Liceum Rolniczego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi. Po Pietrzykowskim dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego byli kolejno: Roman, Piołunowicz, Feducik, Nietupski, Burel, Jańczuk. Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 był Tadeusz Młyńczak.

***

Pierwszy internat Liceum Ogólnokształcącego mieścił się na piętrze ocalałego, przedwojennego budynku  przy ulicy Armii Krajowej (wtedy Armii Czerwonej). Następnie przeniesiono go na ulicę Paderewskiego (wtedy Pionierską) do starego poniemieckiego budynku istniejącego do dziś obok przychodni zdrowia. Ostatecznie zarówno szkołę, jak i internat ulokowano w budynku (również przedwojennym) przy ulicy Wojska Polskiego, w którym potem mieścił się internat LO, Dom Dziecka i Bursa Szkolna.

001_szkola_wm 002_szkola_wm 003_szkola_wm 004_szkola_wm 005_szkola_wm 006_szkola_wm 007_szkola_wm 008_szkola_wm 009_szkola_wm 010_szkola_wm 011_szkola_wm 012_szkola_wm 013_szkola_wm 014_szkola_wm 015_szkola_wm 016_szkola_wm 017_szkola_wm

 

Powiązane artykuły