Budżet – mieszkańcy współdecydują

Pomysł na wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Gołdapi zasługuje na poparcie. Istotą budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) jest włączenie mieszkańców w świadome współdecydowanie o wydatkach gminy.

W tym procesie mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu samorządu. Tym samym współtworzą budżet. Zwiększa to ich udział w życiu publicznym, ale też wiarygodność władz samorządowych. Większa jest przejrzystość funkcjonowania samorządu. Jest to też element edukacji obywatelskiej.

Olsztyński samorząd ma kilkuletnie doświadczenie w tej kwestii- trwa właśnie IV edycja OBO- Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego www.obo.olsztyn.eu
W tym roku pula finansowa wynosi 3,73 mln zł. Z tych środków w przyszłym roku zrealizujemy minimum 4 projekty zintegrowane i 23 projekty osiedlowe.
Projekt osiedlowy to projekt prowadzący do zaspokojenia potrzeb mieszkańców danego osiedla. Jego limit finansowy wynosi 110 tys. zł.

Projekt zintegrowany, z limitem finansowym 300 tys. zł, to projekt zaspokajający potrzeby mieszkańców co najmniej dwóch osiedli. Wiosną prezydent zarządzeniem ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat tegorocznej edycji OBO. Dając im tym samym możliwość wskazania, na co chcą wydać pieniądze przeznaczone w budżecie na OBO. W budżecie na rok 2017, który uchwali rada miasta, zawarte będą projekty wyłonione w procesie decyzyjnym OBO.
Od połowy maja do końca czerwca trwało zbieranie wniosków na projekty osiedlowe i zintegrowane. Trwała też kampania edukacyjna.

Propozycje do OBO może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 13 lat. Może to uczynić też organizacja pozarządowa z siedzibą w Olsztynie. Projekty muszą dotyczyć spraw z zakresu zadań gminy i powiatu (Olsztyn jest miastem na prawach powiatu). Każdy z projektów musi być poparty 10 podpisami mieszkańców Olsztyna i mieścić się w limicie finansowym. Projekty składa się na specjalnym formularzu pobranym ze strony , lub w jednym z czterech punktów konsultacyjnych ( udzielają one informacji o OBO i pomocy w wypełnianiu wniosków) albo w siedzibie rady osiedla.
Nad przebiegiem OBO czuwa i nadzoruje jego realizację Zespół Koordynacyjny złożony z przedstawicieli rady miasta, prezydenta, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Zespół zatwierdza listy wniosków do głosowania i wyniki głosowania. Działania Zespołu wspiera Rada Partycypacyjna złożona z przedstawicieli osiedli. Termin składania wniosków z propozycjami projektów OBO do zrealizowania w budżecie 2017 upłynął w końcu czerwca. Zgłoszono 166 zadań: 123 wnioski dotyczące przedsięwzięć osiedlowych i 43 zintegrowanych.

Następnie wnioski podlegają weryfikacji formalno–prawnej(czy proponowane zadania mieszczą się w zakresie działania samorządu i czy byłyby realizowane na gruncie komunalnym). Możliwe jest odwołanie wnioskodawcy od odrzucenia wniosku. Latem trwa kampania informacyjna i promocja projektów. W lipcu ogłaszana jest lista zadań zakwalifikowanych do głosowania. Odbywają się publiczne spotkania z mieszkańcami osiedli, prezentowane są wnioski i odbywają się dyskusje nad nimi.

Wybór listy projektów do realizacji następuje drogą głosowania mieszkańców, którzy ukończyli 15 rok życia. Każdy głosujący ma 1 głos na projekt osiedlowy i 1 głos na projekt zintegrowany. Głosowanie odbędzie się we wrześniu 2016 za pomocą kart do głosowania lub elektronicznie. W III edycji OBO w głosowaniu wzięło udział około 10 tysięcy mieszkańców. W końcu września wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości.

Realizacja wniosków z najwyższym poparciem nastąpi w okresie styczeń- grudzień 2017. W grudniu 2017 odbędzie się też ewaluacja IV edycji OBO.

Projekty można podzielić na kilka grup:
a) inwestycyjne: place zabaw, zieleń, ławki, boisko, infrastruktura dla rowerzystów, itp.;
b) promocyjne: festyn na osiedlu, wydawnictwo, pamiątka z Olsztyna, wspólne zdjęcie itp.;
c) edukacyjne i społeczne: zajęcia edukacyjne i sportowe, warsztaty, pomoc i aktywizacja osób starszych, itp.

Obywatelskie pomysły na miasto wspierają samorząd w lepszej pracy na rzecz mieszkańców.
Wnioski z kilkuletnich doświadczeń budżetu obywatelskiego w Olsztynie są pozytywne, dlatego też zachęcamy mieszkańców do przygotowywania wniosków, ich składania, a później głosowania.
Mieszkańcy są coraz bardziej aktywni, dzięki czemu możemy zmieniać miasto zgodnie z ich oczekiwaniami.

Jarosław Słoma
I zastępca prezydenta Olsztyna
Zastępca burmistrza Gołdapi 1990-2006, 2007-2014 w zarządzie województwa, wicemarszałek.
www.facebook.com/sloma.jaroslaw

Powiązane artykuły

5 komentarzy do “Budżet – mieszkańcy współdecydują

 1. Renia

  Widzę, że w Olsztynie wszystko z głową. Jest regulamin, zasady, wszystko jasne. A w Gołdapi?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Andrzej

  Skoro Pan ostatnio tak się udziela to chciałbym żeby wyjaśnił obywatelom dlaczego będąc w zarządzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstały zakłady naruszające ustawę z 28 lipca 2005 r o ochronie miejscowości uzdrowiskowych.Treść ustawy jest ogólnodostępna w internecie.
  Andrzej Tobolski

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. pytanko

   Czy może Pan sprecyzować które zakłady w strefie naruszają tę ustawę?

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 3. apap

  Panie Andrzeju, zacznijmy od początku… tzn. od logicznego formułowania myśli.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. pytanko raz jeszcze

  Rozumiem, że skoro mi Pan Tobolski nie odpowiada na pytanie to znaczy, że albo takich zakładów nie ma i po raz kolejny rzuca Pan fałszywe oskarżenia, albo pośród tych zakładów trzeba by wymienić kogoś, kogo nie bardzo się chce wymienić, a może uświadamia sobie Pan, że albo te zakłady będą istniały, albo wracamy do 40% bezrobocia.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...