Wszyscy wszystkim życzyli udanych wakacji

grabowo (1)W piątek 24 czerwca w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczął wspólnie wykonany hymn narodowy, po czym pani dyrektor Irena Łobacz powitała serdecznie wszystkich zebranych na czele z panią Agnieszką Iwanowską – kierownikiem wydziału do spraw organizacyjnych i społecznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Następnie zostały odczytane listy przesłane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewodę Warmińskiego.

Najważniejszym i najprzyjemniejszym momentem na koniec roku jest zawsze wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, bardzo dobrze napisali sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny. Nie zabrakło również nagród dla uczniów, którzy z sukcesem reprezentowali Zespół Szkół w Grabowie podczas konkursów wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych. Nagrody te zostały ufundowane przez radę rodziców, a wręczała je przewodnicząca rady.

I wreszcie nadszedł czas pożegnania uczniów klasy trzeciej Samorządowego Gimnazjum w Grabowie. Absolwenci dziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud, cierpliwość i wyrozumiałość okazywaną przez 3 lata nauki, a uczniowie klas drugich gimnazjum przekazali kilka życiowych rad starszym kolegom.

Przedstawiciel rodziców uczniów kończących szkołę, pan Skuza, serdecznie podziękował radzie pedagogicznej, pracownikom szkoły i rodzicom za ciężką pracę i zaangażowanie. Był to ostatni punkt oficjalnej uroczystości. Pozostało jeszcze tylko obejrzenie tańca z flagami w wykonaniu uczennic klasy szóstej oraz wysłuchanie piosenki zaśpiewanej przez uczennice klasy piątej. Następnie uczniowie udali się do klas, aby odebrać świadectwa i pożegnać się .wychowawcami

Wszyscy wszystkim życzyli udanych wakacji, dobrego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia pierwszego września.

grabowo (2) grabowo (3) grabowo (4) grabowo (5) grabowo (6) grabowo (7) grabowo (8)

 


Aktualności

Powiązane artykuły