Spotkanie z policjantką i o cyberprzemocy słów kilka

brzp (2)W czwartek uczniowie klasy I -III Gimnazjum w Dubeninkach rozmawiali z policjantką o zagrożeniach związanych z korzystania z sieci internetowej. Głównym tematem była „cyberprzemoc”.

Podczas spotkania policjantka przedstawiła skalę zjawiska cyberprzemocy w Polsce, czyny zabronione związane z funkcjonowaniem technologii informacyjnych oraz konsekwencje związane z naruszeniem prawa. Uczniowie wykazali się dużą znajomości problemu i chętnie sami uczestniczyli w dyskusji.
Biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, ciągle istnieje potrzeba podnoszenia świadomości internautów zwłaszcza podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dla tej grupy osób Internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy.

brzp (1)


Aktualności

Powiązane artykuły