Informacje z Urzędu Miejskiego

herbW załączeniu informacje z Urzędu Miejskiego. 

Szanowni Państwo,

Minął ponad rok od wyborów samorządowych. Przez ten czas wspólnie z pracownikami wszystkich jednostek gminnych, ale także z częścią radnych Rady Miejskiej wykonaliśmy tytaniczną pracę na rzecz Gminy. Informator Gołdapski jest pismem wydawanym przez Urząd Miejski po to, by przedstawić wszystkim zainteresowanym rzetelną informację. Będzie on wydawany cyklicznie po to, żebyście Państwo mogli zapoznać się z realnymi działaniami, realną kondycją finansową Gminy oraz planami na przyszłość. Jest on wydawany także po to, żeby prostować nie zawsze wiarygodne informacje, które pojawiają się na różnych portalach internetowych oraz w innych środkach masowego przekazu.

Miniony rok był rokiem wielu istotnych zmian zarówno personalnych, kadrowych jak i zmian w podejściu do zarządzania gołdapskim samorządem. Wielu zadaje pytanie, czy były to zmiany potrzebne? Otóż Szanowni Państwo, były to zmiany wręcz konieczne! A odpowiedź na pytanie „dlaczego?” znajdziecie w niniejszym wydaniu informatora. Nieprawidłowości, o których wspominają raporty biegłych, raporty z kontroli CBA, RIO, czy kontrole różnych innych instytucji, musiały skończyć się zmianami personalnymi. Samorządy w XXI wieku nie mogą sobie pozwolić na brak profesjonalizmu i na bylejakość w świadczeniu usług. Sytuacja oczywiście zmienia się sukcesywnie na lepsze, natomiast przed nami jeszcze dużo pracy, żeby wszystko doprowadzić do stanu zadowalającego.

Kondycja finansowa gminy powoli zaczyna się poprawiać. Dzięki temu będziemy mieli możliwość skorzystania ze środków unijnych, lub chociażby inwestowania w te dziedziny funkcjonowania Gminy Gołdap, gdzie wcześniej to nie było możliwe. Podkreślić trzeba także to, że będziemy wydawali fundusze racjonalnie, w taki sposób, by nowe inwestycje były jak najmniejszym obciążeniem dla gminnego budżetu.

Wierzę, że kolejny rok, będzie dobrym rokiem dla naszego miasta i naszej gminy, o czym będę Państwa na bieżąco informował.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Rafał Luto Burmistrz Gołdapi

 

Wystąpienie pokontrolne CBA

Pod koniec kwietnia br. do Urzędu Miejskiego w Gołdapi wpłynęło wystąpienie pokontrolne Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące udzielenia w latach 2012 i 2013 przez poprzedniego burmistrza jednej z warszawskich spółek ulgi podatkowej w znacznej wysokości. Kontrola była przeprowadzana od 4 września do 14 grudnia 2015 r.

CBA wskazuje w protokole pokontrolnym szereg naruszeń w trakcie prowadzonego postępowania w tej sprawie. Naruszone zostały przepisy ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Kontrolerzy wskazali, że decyzję o umorzeniu spółce zaległości podatkowych wydano pomimo braku ustawowych przesłanek, nie ustalono stanu faktycznego będącego podstawą do umorzenia i zaniechano zgromadzenia pełnego materiału dowodowego w sprawie. Wskazano również na liczne błędy proceduralne popełnione przy postępowaniu.

Pierwsze wątpliwości budzi już pierwsze spotkanie zainteresowanego umorzeniem z ówczesnym burmistrzem Gołdapi, do którego doszło w Warszawie przed meczem piłkarskim. Prezes spółki wniósł do Urzędu Miejskiego wniosek o umorzenie zaległości podatkowej 30 lipca 2012 r. Błyskawicznie, bo już 1 sierpnia wydano decyzję o umorzeniu zaległości w wysokości 440 545,53 zł. Nastąpiło to pomimo niezłożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, w tym oświadczenia o posiadanym majątku. Również inne złożone istotne dokumenty były niepełne – oświadczenie o posiadanych rachunkach bieżących i oszczędnościowych oraz informacja o zatrudnieniu. Oznacza to, że decyzja została podjęta bez sprawdzenia stanu faktycznego.

Jako uzasadnienie wniosku prezes spółki podał swoją chorobę, która, jak wyjaśnił uniemożliwiała funkcjonowanie firmy przez pół roku. Przy wydawaniu decyzji uznano to za ważny interes podatnika. Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazuje jednak, że w tym przypadku podatnikiem była spółka, a nie jej prezes. Umorzenie z takiej przyczyny było niedopuszczalne, gdyż nastąpiło ze względu na chorobę jednego z członków wieloosobowego Zarządu, którego każdy członek mógł reprezentować spółkę samodzielnie. Co za tym idzie spółka mogła sprawnie funkcjonować również pod nieobecność prezesa.

CBA wskazało, że spółka została potraktowana w sposób szczególny. W innych sprawach o umorzenie zaległości podatkowej nie podejmowano decyzji w przypadku braków w składanych dokumentach. Wnioskodawca nie został wezwany na piśmie do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia, co miało miejsce w innych przypadkach. Organ kontrolujący w wystąpieniu pokontrolnym napisał, że „…postępowania podatkowe powinny być prowadzone zgodnie z procedurą określoną w przepisach ordynacji podatkowej, w oparciu o jasne i przejrzyste zasady dotyczące dokumentów wymaganych przez tutejszy Urząd, a podatnicy, wobec których takie postępowania są prowadzone – powinni być traktowani w równy sposób”.

Podpisany pod wystąpieniem Dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, która badała sprawę, wskazał na możliwość ponownego przeanalizowania  sprawy pod kątem wznowienia postępowania podatkowego zakończonego wydaniem w dniu 1 sierpnia 2012 r. decyzji o umorzeniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Przypominamy, że zamieszczamy na naszym portalu również gotowe materiały redagowane między innymi przez lokalne samorządy. Jeśli mają formę ogłoszeń to są wtedy płatne.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

10 komentarzy do “Informacje z Urzędu Miejskiego

 1. tragedia

  Ciekawie to musi być w starostwie, oj ciekawe, i ciekawe na którą były burmistrz przychodzi do pracy, póki pracuje jeszcze.

 2. Andrzej

  Chciałbym przypomnieć,że to moje doniesienie z 2014 ruszyło całą tą patologiczną historię z umorzeniem dla tej Spółki.Muszę tu również przypomnieć,że to do Pana zwróciłem się w tej sprawie z prośbą o pomoc w pozyskiwaniu dokumentów z UM.
  Niestety Pan ówczesny radny odmówił mi jakiejkolwiek pomocy.Wy radni wiedzieliście o tym, ale nic nie chcieliście zrobić. Teraz łatwo się używa słów o praworządności i równości obywateli,a dwa lata temu to was nie obchodziło ?
  Uważam Panie Burmistrzu,że powinien Pan natychmiast zawiadomić prokuraturę o tej i innych sprawach, które noszą znamiona naruszenia prawa przez Marka Mirosa i jego podwładnych urzędników inaczej będzie Pan narażany na krytykę za zaniechanie.Obietnic i deklaracji należy dotrzymywać .
  Andrzej Tobolski

 3. Marry

  Teraz były wziął się za sprawy szpitala. Może być ciekawie.

 4. Krzysztof

  Pół bańki poszło. Jak takie rzeczy mogły się dziać przez lata to się w głowie nie mieści.

 5. Ilona

  To już nudne. Ciekawe byłoby, gdyby Luto okazał się człowiekiem honoru i wystąpił do Rady Miasta o obniżenie wynagrodzenia o 50 tysięcy rocznie, co to było obiecane. A. I jeszcze jedno. Dobry ten burmistrz. Jak ojciec. Sprawił Piotrusiowi prezent na dzień dziecka. Zrobił go asystentem. Na razie asystent roznosi dzieciom cukierki, co to pan burmistrz kazał kupić z budżetu gminy. Jestem wzruszona. Dobry człowiek z tego Lutego. Mamy z nim słodko

  1. Remigiusz

   To teraz pan Piotruś powinien zrzeknąć się z funkcji radnego powiatu.

  2. chcesz cukierka idź do gierka

   Co Ilona zęby bolą od słodkiego że dzieciom żałujesz? Lepiej nakupić cukierków niż w 1 dzień 400 000 przepuścić, ot żeby prezes biznesman miał „dzień dziecka”.

 6. Gołdap

  Nie trzeba wcale być zachwyconym Luto żeby wiedzieć że to było potrzebne żeby oderwać starego Mirosa od władzy. Panie Burmistrzu, niech Pan pokaże jak się robi porządek, a dostanie Pan głos mój i mieszkańców.

 7. GOŁDAPIANIN

  „Nieprawidłowości, o których wspominają raporty biegłych, raporty z kontroli CBA, RIO, czy kontrole różnych innych instytucji, musiały skończyć się zmianami personalnymi. Samorządy w XXI wieku nie mogą sobie pozwolić na brak profesjonalizmu i na bylejakość w świadczeniu usług.”

  A co burmistrz i radni zrobili z informacją o kontroli NIK i dalszej działalności jednej ze spółek, o której mogliśmy przeczytać na tym portalu ???
  Część informacji możemy znaleźć na stronie:
  http://goldap.org.pl/2016/01/z-gminy-gmina-elk-po-rade-do-goldapi/

  Informacja napisał: 24 stycznia 2016
  “Celem wizyty było zasięgnięcie opinii magistratu w sprawie funkcjonowania spółki komunalnej. (…) poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna, czyli Urząd Miejski w Gołdapi”

  Teraz nasi ojcowie miasta, jako znawcy powinni zająć się dalszym istnieniem spółki ADM (Administracja Domów Mieszkalnych) Sp. z o. o. w Gołdapi. W obecnych realiach i w obecnej formie (100% udziału gminy w spółce) spółka ADM w Gołdapi Sp. z o.o. nie powinna istnieć.
  Więcej informacji na stronie: http://goldap.org.pl/2016/01/szanowna-redakcjo-20/

  Strona nie została znaleziona napisał: 24 lutego 2016
  “Celem wizyty było zasięgnięcie opinii magistratu w sprawie funkcjonowania spółki komunalnej. (…) poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna, czyli Urząd Miejski w Gołdapi”
  “Teraz nasi ojcowie miasta, jako znawcy powinni zająć się dalszym istnieniem spółki ADM (Administracja Domów Mieszkalnych) Sp. z o. o. w Gołdapi. W obecnych realiach i w obecnej formie (100% udziału gminy w spółce) spółka ADM w Gołdapi Sp. z o.o. nie powinna istnieć.
  Więcej informacji na stronie: http://goldap.org.pl/2016/01/szanowna-redakcjo-20/”
  Co stało się z zamieszczonym tam artykułem? Gdy wchodzę na podaną stronę to wyskakuje :
  Strona nie została znaleziona
  Strona, której szukasz, nie została znaleziona

 8. Gołdap-tu mieszkam

  https://www.facebook.com/1575838829398115/photos/a.1576785405970124.1073741828.1575838829398115/1611004225881575/?type=3&theater