„Zabawna” przemoc czyli happy slapping

„Zabawna” przemoc czyli happy slapping _3W ramach lekcji multimedialnych prowadzonych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyły się zajęcia z klasą 2 d gołdapskiego gimnazjum na temat „Happy slappingu”. Jest to zjawisko zaliczane do cyberprzemocy polegające na filmowaniu aktu przemocy, wcześniej specjalnie zainicjowanego.

 

Nagrany materiał – najczęściej film lub zdjęcia danej osoby w kompromitującej dla niej sytuacji, ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są później w Internecie.
Na początku zajęć uczniowie wymienili zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i telefonów komórkowych, następnie obejrzeli film z serii „Zaplątani w sieć” obrazujący happy slapping. Po projekcji i odpowiedzeniu na pytania do filmu, przedstawiono krótką prezentację uzupełniającą temat lekcji. Na zakończenie młodzież wysłuchała komentarzy ekspertów dołączonych do filmu, w których zwrócono szczególną uwagę, że czasem jesteśmy świadkami niewłaściwych zachowań w Sieci i trzeba mieć świadomość, że jeśli nie reagujemy albo wręcz pochwalamy takie zachowanie, sami stajemy się sprawcami przemocy.

„Zabawna” przemoc czyli happy slapping _1 „Zabawna” przemoc czyli happy slapping _2 „Zabawna” przemoc czyli happy slapping _6


Aktualności

Powiązane artykuły