„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

ohp (5)W dniach 17-20 maja w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyła się XIII edycja się III etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie w współpracy z gołdapskim Centrum.

Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, do których przystąpią na przełomie czerwca i lipca br.

Konkurs podzielony był na dwie części – teoretyczna i praktyczną. W I części 30 uczestników z 15 województw przystąpiło do rozwiązania testu, który składał się z 30 pytań. Punkty uczestników danego zespołu podlegały sumowaniu, dając punktację końcową zespołu w części teoretycznej. Łącznie za rozwiązanie testu teoretycznego zespół mógł uzyskać 60 punktów. W kolejnej części uczestnicy w dwuosobowych zespołach przystąpili do zadań praktycznych. W pierwszym dniu konkursu – zadanie praktyczne wykonywało 8 drużyn, natomiast w drugiej – 7. Zadanie praktyczne wykonywane było przez zespół dwuosobowy w czasie dziewięćdziesięciu minut. Maksymalna liczba punktów za wykonanie zadania praktycznego wynosiła 100 punktów i była sumowana z punktami uzyskanymi przez zespół w części teoretycznej. Każdy zespół biorący udział w konkursie mógł więc uzyskać sto sześćdziesiąt punktów łącznie jako ocenę końcową.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja, która w efekcie swojej pracy wyłoniła 3 zespoły, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Zwycięska drużyną okazał się zespół z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, który reprezentowali: Piotr Małek i Patryk Nowak. II miejsce zajęli: Mateusz Warzecha i Kamil Wojciechowski
z Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, a na III miejscu uplasowali się: Emil Puchalski
i Mikołaj Gawroński z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali zaświadczenia i drobne upominki.

ohp (1) ohp (2) ohp (3) ohp (4) ohp (6) ohp (7) ohp (8) ohp (9) ohp (10) ohp (11) ohp (12) ohp (13) ohp (14)


Aktualności

Powiązane artykuły