Jak rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną…

jablonskie (4)Do szkoły podstawowej w Jabłońskich zawitali niecodzienni goście – strażacy z JRG w Gołdapi w składzie: mł asp Daniel Żamojtuk, i st. ogn. Jacek Klimko koordynator medyczny którzy, przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Spotkanie to, miało za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy osobom potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Strażacy pokazali i omówili w jaki sposób: zachować bezpieczeństwo, sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, jak zabezpieczyć poszkodowanego, jak należy prawidłowo powiadamiać właściwe organy służb ratowniczych, oraz opatrywać rany i złamania.

jablonskie (1) jablonskie (2) jablonskie (3) jablonskie (5) jablonskie (6)
Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych, o których wszyscy uczniowie pamiętali. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia reanimacji na fantomach. Pod opieką instruktorów byli instruowani jak przeprowadzić masaż serca oraz jak należy sprawdzić stan poszkodowanego.
Dziękujemy strażakom JRG w Gołdapi za bardzo dobrze przygotowane zajęcia, które pokazały uczniom jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna, i jak ważna, i odpowiedzialna jest praca strażaków dla społeczeństwa.

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim spoczywa.


Aktualności

Powiązane artykuły