Ze Starostwa: Spotkanie z marszałkiem Senatu

starostwo (5)Starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz wicestarosta Grażyna Barbara Senda uczestniczyli 31 marca 2016 r. w Ełku w spotkaniu z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławem Karczewskim.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat rządowego programu „Rodzina 500+” oraz przyszłości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Starosta gołdapski zwrócił się do marszałka z pytaniem, czy jest szansa na przyspieszenie ogłoszenia konkursów dot. ratownictwa medycznego, które planowane jest na 2017 rok. Marszałek zobowiązał się do sprawdzenia tego i przekazania stosownej informacji przez biuro senatorskie Małgorzaty Kopiczko.

Starosta Andrzej Ciołek wyraził również zaniepokojenie obniżeniem subwencji oświatowej, co w połączeniu z obniżeniem kwoty wolnej od podatku skutkuje bardzo poważnym uszczupleniem budżetów samorządów. Stanisław Karczewski przyznał rację staroście i zapowiedział, iż działania rządu będą szły w takim kierunku, aby nie stworzyć zagrożenia dla funkcjonowania i stabilności finansowej samorządów. (Red. Starostwo Gołdapskie)

starostwo (1) starostwo (2) starostwo (3) starostwo (4) starostwo (6)

 


Aktualności

Powiązane artykuły