Ze Starostwa: O remontach cząstkowych na powiatowych drogach

Od stycznia br. na drogach powiatowych trwają remonty cząstkowe masą na zimno. Zlikwidowano w ten sposób szereg niebezpiecznych ubytków, zarówno w ulicach powiatowych w Gołdapi, jak i na niektórych drogach zamiejskich. Do tej pory wbudowano ponad 28 ton masy na zimno i prace nadal trwają.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi przygotowuje się do remontów emulsją i grysami organizując zapytania ofertowe na zakup emulsji oraz usługi remontowe z użyciem remontera. Remonty cząstkowe z użyciem tego sprzętu rozpoczną się z końcem kwietnia. W pierwszej kolejności sprzęt skierowany zostanie na drogi powiatowe w Gołdapi, następnie na zamiejskie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Zadanie to może wykonywać przy pomocy jednostki organizacyjnej – w naszym przypadku jest to Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a. Dlatego też przypadki ubytków na drogach powiatowych prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać Zarządowi Dróg Powiatowych (tel. 87 615 09 89 lub 502 654 240).

 (Red. Starostwo Powiatowe na podstawie informacji z ZDP w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Ze Starostwa: O remontach cząstkowych na powiatowych drogach

 1. GOŁDAPIANIN

  „Dlatego też przypadki ubytków na drogach powiatowych prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać Zarządowi Dróg Powiatowych ”

  Art. 20 (cytowanej ustawy – Red. Starostwo Powiatowe).stanowi: Do zarządcy drogi należy w szczególności:
  10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  Zgodnie z wyżej wymienionym zapisem zarządca powinien wiedzieć, gdzie i jakie drogi wymagają wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających i nie czekać na telefony od użytkowników dróg!!!
  Ostatnio jechałem drogami powiatowymi z Gołdapi przez Rogale – Żabin – Banie Maz.- Ziemiany – Rogale – Skocze- Gołdap i stwierdzam, że ich stan jest o wiele gorszy niż w latach poprzednich. Kiedyś ktoś w komentarzach napisał, że drogi do Bań Maz. przez Rogale do Żabina jak i z Rogal przez Ziemiany do Bań Maz. wyglądają jak po bombardowaniu i miał w tym określeniu dużo racji. Nie da się przejechać, żeby nie wpaść z dziury do dziury!!!
  Zarządzie powiatu pora brać się do naprawy tych dróg!!!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...