„Finansoaktywni” gimnazjaliści

finansoaktywniUczniowie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wzięli udział w II edycji programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów – „Finansoaktywni – Misja Budżet” pod kierunkiem pani Anny Karwowskiej.

W pierwszym etapie programu młodzież została zapoznana z zagadnieniami związanymi z budżetem, w drugim uczniowie w grupach, wg otrzymanych instrukcji, przygotowali projekty inwestycji, które można byłoby zrealizować w naszej gminie.

Przygotowane opisy inwestycji zgodnie z wypełnionymi formularzami młodzież zaprezentowała w szkole w piątek 8 kwietnia 2016. Warto zwrócić uwagę na różnorodność pomysłów. Zaprezentowane projekty to np.: kryte lodowisko, świetlica młodzieżowa, punkty wypożyczania rowerów, place zabaw, miejsce piknikowe, porodówka w Gołdapi, schronisko dla bezdomnych, narty wodne na zalewie, oświetlenie ulicy Spokojnej, skatepark. Uczniowie przygotowując swoje prace musieli sprawdzić nie tylko koszt inwestycji i ewentualną możliwość dofinansowania jej z funduszy unijnych ale również realność wykonania.

Ten projekt, to doskonały sposób na wprowadzanie młodych ludzi w dorosłe życie społeczne i kształtowanie ich przedsiębiorczości. (Red. Gimnazjum Samorządowe w Gołdapi)


Aktualności

Powiązane artykuły