Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Gołdapi

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej i biznesu społecznego na spotkanie informacyjne. Z dniem 1 października 2015 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu OWES, w ramach którego prowadzić będziemy liczne działania, takie jak: doradztwo, informacja, animacja, szkolenia.

Będziemy również prowadzić sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej – w Ełku, Giżycku i Olecku, a także przyznawać dotacje na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 24 tys. zł na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie do 1850 zł na osobę. Więcej szczegółów odnośnie naszej oferty wsparcia przedstawimy podczas spotkania Odbędzie się  ono w Gołdapi – 16 marca 2016 o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym, ul. Krótka 1.
Program spotkania:

10:00 – 10:10 – Rejestracja uczestników spotkania;

10:10 – 10:20 – Przedstawienie oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Agnieszka Łask, specjalista ds. informacji;

10:20 – 10:45 – Kompleksowe doradztwo – prezentacja oferty doradczej Ośrodka – Małgorzata Ćwikowska, doradca kluczowy;

10:45 – 11:00 – Animacja lokalnych społeczności i animacja specjalistyczna w samorządach – prezentacja oferty animacyjnej OWES, Grzegorz Stachurski, animator specjalistyczny;

11:00 – 11:30 – Panel pytań i odpowiedzi.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo: agnieszka.lask@adelfi.pl, lub telefonicznie: 87/737 74 82.

Powiązane artykuły