Szanowni Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Gołdapi

Przewodniczący Rady Osiedla nr 5 w Gołdapi serdecznie zaprasza na posiedzenie Rady Osiedla, która odbędzie się 03 marca 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w sali nr 1.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania,

2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z realizacji uchwał i wniosków,

3. Propozycje wniosków mieszkańców do planu wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rzecz Osiedla w 2016 roku,

4. Opracowanie planu wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rzecz Osiedla w 2016 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,

5. Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla oraz propozycje wniosków do projektu budżetu gminy na rzecz Osiedla na rok 2017,

6. Dyskusja i wnioski.

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 5
Henryk Staniaszek


Aktualności

Powiązane artykuły