Rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi rozstrzygnięte zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”. Konkurs miał na celu zainteresować dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwijać uzdolnienia plastyczne.

Tematyka konkursu podobnie jak w ubiegłych latach obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo- gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Spośród 122 prac nadesłanych na eliminacje powiatowe komisja konkursowa (w składzie: przewodniczący – Krzysztof Giedrojć, sekretarz – Grzegorz Jabłoński, członek – Lech Olszewski) wytypowała laureatów, których prace zostały wysłane na eliminacje wojewódzkie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie w poszczególnych grupach wiekowych.

W I grupie wiekowej przedszkola /29 prac/:

1. Antonina Milewska – Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” w Gołdapi;

2. Kacper Kalwajtys – Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” w Gołdapi;

3. Juliusz Mackiewicz – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

4. Zuzanna Śmigiel – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi;

5. Oliwia Lelo – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi.

W II grupie wiekowej szkoła podstawowa klasy I-III /34 prace/:

1. Aleksander Sawicki – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

2. Oliwia Przekop – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi;

3. Marcel Bruzgiewicz – ZPO w Baniach Mazurskich;

4. Julia Łobanowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi;

5. Natalia Kiszko- ZPO w Baniach Mazurskich.

W III grupie wiekowej szkoła podstawowa klasy IV-VI /32 prace/:

1. Błażej Bernatowicz – Szkoła Podstawowa w Dubeninkach;

2. Hanna Kilon – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

3. Urszula Pińczak – Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich;

4. Szymon Gromko – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach;

5. Amelia Charkiewicz – Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich.

W IV grupie wiekowej- gimnazjum /25 prac/:

1. Julia Karwel – Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

2. Agata Sawicka – Gimnazjum w Dubeninkach;

3. Marlena Piwowarczyk – Gimnazjum w Baniach Mazurskich;

4. Kinga Mentel – Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi;

5. Julia Zackiewicz – Gimnazjum w Dubeninkach.

W V grupie wiekowej – szkoły ponadgimnazjalne /2prace/:

1. Arkadiusz Karnauchow – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi;

2. Karolina Kołodziej – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi.

 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i upominki.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 8 lutego 2016 r. w siedzibie ZOW ZOSP RP w Olsztynie przeprowadzono ocenę prac na szczeblu wojewódzkim. Z powiatu gołdapskiego zostały wyróżnione 3 prace:

Grupa I – PRZEDSZKOLNA – oceniano 38 prac:

Oliwia Lelo – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi, gm. Gołdap, pow. gołdapski.

Grupa II – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III – oceniano 56 prac

Aleksander Sawicki – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, gm. Dubeninki, pow. gołdapski.

Grupa IV– GIMNAZJUM – oceniano 34 prace:

Julia Zackiewicz – Gimnazjum w Dubeninkach, gm. Dubeninki, pow. gołdapski.

Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy powodzenia w eliminacjach centralnych.

 


Aktualności

Powiązane artykuły