Odprawa w nowej siedzibie

kpp_16Z udziałem komendanta wojewódzkiego Policji insp. Tomasza Klimka w nowym budynku gołdapskiej KPP przy ulicy Mazurskiej odbyła się odprawa roczna naszych funkcjonariuszy. Spotkanie rozpoczęto od pożegnania mł. insp. Ryszarda Stemplewskiego, dotychczasowego zastępcy komendanta, który przeszedł na emeryturę.

Jego obowiązki przejął oficjalnie nadkomisarz Jerzy Kuprewicz – wraz z komendantem Andrzejem Żylińskim omówili działalność gołdapskiej KPP za ubiegły rok. Jest się czym pochwalić, bowiem Gołdap przoduje w województwie, jeśli idzie o wykrywalność przestępstw, która wynosi na terenie powiatu gołdapskiego około 87 proc. (w województwie 64,8 proc.).

Na pewno nową jakość wprowadza nowa siedziba gołdapskiej komendy, mimo to wiążą się z tym pewne problemy – dotyczące między innymi braków kadrowych i wyposażenia. KPP w Gołdapi jako jedyna w województwie nie ma sekretariatu wydziału prewencji. Jest zapotrzebowanie na sekretarkę wydziału prewencji i ruchu drogowego, pomocnika oficera dyżurnego oraz dwie dodatkowe sprzątaczki, konserwatora i recepcjonistę. Warto podkreślić, że nowa siedziba ma 550 m kw. powierzchni użytkowej. Na dodatek anulowane zostało zamówienie (na kwotę 400 tys. zł) na sprzęt łącznościowy i informatyczny. Brakuje również niezbędnego wyposażenia kilku, ważnych dla funkcjonowania komendy, pomieszczeń, choćby pomieszczenia oficera dyżurnego.

Komendant wojewódzki w swoim wystąpieniu powiedział, że zajmie się tym problemem. Podkreślił mimo to, że takiej siedziby można Gołdapi pozazdrościć. Inspektor Andrzej Żyliński zwrócił się o wsparcie finansowe do przedstawicieli naszych samorządów, obecnych na spotkaniu – starosty Andrzeja Ciołka i skarbnika gminy Joanny Łabanowskiej. Gościem odprawy był również Andrzej Juchniewicz, pełniący obowiązki wójta gminy Dubeninki. Upomniał się przy okazji o przywrócenie w Dubeninkach komisariatu Policji.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły