„Obudź swój potencjał – YEI”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zaprasza młodzież od 18 do 24 lat do wzięcia udziału w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego w ramach „Gwarancji do młodzieży”.
WYMAGANIA:
– wiek od 18 do 24 lat

– osoby nieuczące się

– osoby niepracujące

– osoby bez kwalifikacji zawodowych lub z niskimi kwalifikacjami zawodowymi

– motywacja do udziału w projekcie
ZAPEWNIAMY:

• Ubezpieczenie zdrowotne

• Ubezpieczenie NNW

• Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne

• Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe

• Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty

• Kursy zawodowe

• Kurs prawa jazdy kat. B

• Kursy językowe

• Podstawowy kurs komputerowy oraz ECDL

• Kurs przedsiębiorczości

• Indywidualne pośrednictwo pracy

• 3-miesięczne staże zawodowe

• Dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia

• Wyżywienie uczestników w trakcie zajęć

• Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy

•Refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona
Szczegółowe informacje oraz dokumentację projektu można otrzymać w biurze projektu: CKiW OHP w Gołdapi,

ul. Boczna 1, 19-500 Gołdap, pok. 204,

tel. 87 615 03 53 wew. 214, e-mail: gospomkg4@ohp.pl

Osoba kontaktowa: Ewelina Nierwińska-Szoka

Powiązane artykuły