Niekoniecznie to musiało trwać 4 godziny

komisja_4Na wtorkowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej dyskutowano nad wieloma zagadnieniami, mimo to niektórzy radni po raz kolejny udowodnili jak uwielbiamy sami komplikować sobie życie.

Posiedzenie trwało cztery godziny, bowiem nad dwoma (w rzeczywistości mało istotnymi) drobiazgami dywagowano dwie. Pierwszy roztrząsany w nadmiarze temat związany był z Kartą Dużej Rodziny, a konkretnie ze zniżką za pozbywanie się śmieci przez duże rodziny na osiedlach z budynkami nie należącymi do zasobów gminy (co zresztą wyjaśniła przystępnie dyrektor OPS). Drugi dotyczył funkcjonowania pomieszczeń w budynku na nowym cmentarzu.

Istotnym tematem była sprawa przekazania przez gminę powiatowi gołdapskiemu 100 tys. złotych na modernizację szpitala. Środki oczywiście zostaną przekazane powiatowi, ale zaproponowano, by Starostwo przedstawiło najpierw dokładny kosztorys i opis ewentualnych robót remontowych w szpitalu.

Oprócz tego zaakceptowano przekazanie samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego kwoty (stałej) 3590 na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Opiniowano też między innymi propozycje uchwał dotyczące ustalenia zasad korzystania z cmentarzy, wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków, ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Szczegóły podamy po podjęciu w tych sprawach uchwał na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Radni opiniowali też propozycję zmiany w statucie Domu Kultury związanej z przebywaniem na długookresowym zwolnieniu lekarskim obecnego dyrektora i wprowadzenia w związku z tym funkcji wicedyrektora jako zastępującego obecnego.

Ciekawostką jest propozycja, która padła ze strony osoby zajmującej się promocją w Urzędzie Miejskim by wydawać papierową gazetę miejską. Radni czekają na dokładną kalkulację kosztów wydawania takiej gazety. Planowany nakład… 5 tys. egzemplarzy.

 

komisja_1 komisja_2 komisja_3

 


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Niekoniecznie to musiało trwać 4 godziny

 1. Andrzej

  W kwestii przekazania szpitalowi 100 tys zł.mam dwie propozycje.Zgłaszam Burmistrzowi żeby za te 100 tys zł oraz kwotę umorzonych podatków wykupił stosunkową ilość udziałów w Spółce Gold Medica co da mu równocześnie wpływ na decyzje.Druga propozycja to jeśli już decydujecie o naszych publicznych pieniądzach to sugeruję zakup lekarstw na bieżące potrzeby szpitala.Andrzej Tobolski

 2. Maks

  Panie Redaktorze, myślę, że prawdziwszym powodem długiego trwania posiedzenia połączonych Komisji był fatalny stan przygotowania dokumentów przez pracowników Urzędu Miasta. Osoby za to odpowiedzialne najnormalniej nie dają sobie z tym rady. Kto jest temu winien? Kto kieruje pracą Urzędu?

 3. Temida

  Zadania Sekretarza w Urzędzie Miejskim w Gołdapi:

  Współdziałanie z Radą Miejską i jej komisjami, nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów na obrady tych organów, nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z ich prac oraz nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwieniem interpelacji, skarg i wniosków.