Ze starostwa: Wizyta wojewody w powiecie gołdapskim

IMG_6644Na zaproszenie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka 13 stycznia 2016 roku gościł w naszym powiecie wojewoda warmińsko-mazurki Artur Chojecki. Wojewoda wspólnie ze starostą Andrzejem Ciołkiem, wicestarostą Grażyną Sendą oraz komisarzem gminy Dubeninki Andrzejem Juchniewiczem zwiedzili gołdapskie tężnie, pijalnię wód i Piękną Górę.

Spotkali się też z komendantem powiatowym państwowej straży pożarnej w Gołdapi bryg. Krzysztofem Giedrojciem. Rozmawiano o planach ukończenia drugiego etapu rozbudowy siedziby gołdapskiej straży pożarnej.

Podczas wizytacji przejścia granicznego w Gołdapi wojewoda spotkał się z komendantem PSG w Gołdapi ppłk. SG Tomaszem Makowskim oraz kierownikiem oddziału celnego w Gołdapi nadkomisarzem celnym Pawłem Skowiną. Rozmawiano o uruchomieniu odprawy samochodów ciężarowych, które powinno nastąpić w tym roku, a także o konieczności zakupu wyposażenia nowego budynku administracji przejścia. Wojewoda zapewnił, że w budżecie są zagwarantowane środki na dokończenie inwestycji. Starosta zwrócił się do wojewody z prośbą o pomoc w zabieganiu o inwestycję, jaką jest budowa drogi krajowej K-65 na odcinku Kowale Oleckie – Ełk.

Na zakończenie wizyty w naszym powicie wojewoda spotkał się z członkami zarządu powiatu oraz przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Retelem. (Red. Starostwo Gołdapskie).


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Ze starostwa: Wizyta wojewody w powiecie gołdapskim

  1. Fallout

    https://www.youtube.com/watch?v=CB7kfQ1_YVA