Ze starostwa: Powiat gołdapski na podium

logo2015Trzecie miejsce zajął powiat gołdapski w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii Powiaty do 60 tys. mieszkańców prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, otrzymując tym samym tytuł LAUREATA RANKINGU POWIATÓW.

Jest to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking trwa przez cały rok i jest prowadzony w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Eksperci ZPP oceniają jednostki samorządu terytorialnego według kryteriów mieszczących się w jedenastu grupach tematycznych:

• działania proinwestycyjne i prorozwojowe;

• rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;

• rozwój społeczeństwa informacyjnego;

• rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

• umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;

• promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

• promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu;

• wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;

• promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;

• współpraca krajowa i międzynarodowa;

• działania promocyjne.

Powiat gołdapski od kilku już lat plasuje się co roku w pierwszej piątce najlepszych powiatów w swojej kategorii. Zdaniem wielu samorządowców Ranking ZPP jest najbardziej obiektywną oceną działalności powiatów. (Red. Starostwo Gołdapskie)


Aktualności

Powiązane artykuły