Z gminy: Gmina Ełk po radę do Gołdapi

Wójt Gminy EłkW piątek (22 stycznia) Urząd Miejski odwiedził Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski. Celem wizyty było zasięgnięcie opinii magistratu w sprawie funkcjonowania spółki komunalnej.

Gmina Ełk planuje powołać taką spółkę, ale nie ma doświadczenia w tej sprawie, w związku z czym jej władze poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna, czyli Urząd Miejski w Gołdapi. Wójt Tomasz Osewski i jego współpracownicy mieli długą listę pytań, na które odpowiedzi udzielał głównie prezes gołdapskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Cherek. Rozmowy dotyczyły w szczególności obszarów działania takiej spółki, sposobu jej funkcjonowania i trudności związanych z jej prowadzeniem.

Spotkanie okazało się bardzo owocne, gdyż rozwiano wiele wątpliwości pana wójta. Również burmistrz Tomasz Luto, który uczestniczył w spotkaniu, nie krył zadowolenia: „Współpraca między samorządami jest rzeczą wyjątkowo ważną, szczególnie dla mieszkańców”.

Przypominamy, że gołdapskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powstało już na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (Red. UMiG Gołdap)


Aktualności

Powiązane artykuły

10 komentarzy do “Z gminy: Gmina Ełk po radę do Gołdapi

 1. Informacja

  „Celem wizyty było zasięgnięcie opinii magistratu w sprawie funkcjonowania spółki komunalnej. (…) poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna, czyli Urząd Miejski w Gołdapi”

  Teraz nasi ojcowie miasta, jako znawcy powinni zająć się dalszym istnieniem spółki ADM (Administracja Domów Mieszkalnych) Sp. z o. o. w Gołdapi. W obecnych realiach i w obecnej formie (100% udziału gminy w spółce) spółka ADM w Gołdapi Sp. z o.o. nie powinna istnieć.
  Więcej informacji na stronie: http://goldap.org.pl/2016/01/szanowna-redakcjo-20/

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Strona nie została znaleziona

   “Celem wizyty było zasięgnięcie opinii magistratu w sprawie funkcjonowania spółki komunalnej. (…) poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym dobrze zna, czyli Urząd Miejski w Gołdapi”
   „Teraz nasi ojcowie miasta, jako znawcy powinni zająć się dalszym istnieniem spółki ADM (Administracja Domów Mieszkalnych) Sp. z o. o. w Gołdapi. W obecnych realiach i w obecnej formie (100% udziału gminy w spółce) spółka ADM w Gołdapi Sp. z o.o. nie powinna istnieć.
   Więcej informacji na stronie: http://goldap.org.pl/2016/01/szanowna-redakcjo-20/”

   Co stało się z zamieszczonym tam artykułem? Gdy wchodzę na podaną stronę to wyskakuje :
   Strona nie została znaleziona
   Strona, której szukasz, nie została znaleziona

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. Obserwator45

  W każdym mieście istnieją albo spółki komunalne albo zakłady budżetowe, które zajmują się miedzy innymi zarządzaniem zasobem gminnym. Nie jest to żadna patologia. Z informacji które posiadam nasza lokalna spółka bardzo dobrze sobie radzi. Od kilku lat rozszerzyła zakres swojej działalności. Nawiązując do artykułu, który pojawił się jakiś czas temu na temat ADM, to mogę to skomentować krótko : żenada !!! Chodzi mi o to kto był autorem tego tekstu, długoletni prezes tej spółki, który z dnia na dzień zrezygnował z tej funkcji. Czyżby ktoś żałował swojej decyzji ?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. Informacja

  „W każdym mieście istnieją albo spółki komunalne albo zakłady budżetowe, które zajmują się miedzy innymi zarządzaniem zasobem gminnym.”

  Gmina poprzez spółkę nie zajmuje się li tylko zarządzaniem zasobem gminnym, ale w większości zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Jak wynika z artykułu i wymienionej tam ustawiy o gospodarce komunalnej „Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  – Istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
  – Występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu w pływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z innych przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.”
  Wszyscy wiemy jaka jest Gołdap i wiemy jakie firmy prywatne zarządzają na lokalnym rynku, a są to: 1.Consensus s.c.Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Elżbieta Małachowska i Elżbieta Oleśniewicz;
  2.Zajkowski Leszek. Usługi Projektowo – Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami;
  3. CREDO Joanna Knych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Główna działalność firmy to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 6832Z);
  4 Marka Biuro Rachunkowe Marianna Karłowicz.
  Powyższe dane świadczą o tym, że ziścił się jeden z warunków określonych w ustawie, a i drugi związany z bezrobociem (bezrobocie wynosiło ponad 30%, a obecnie na koniec listopada 2015 wynosiło17,5%) wpłynął na aktywizację gospodarczą, skoro są aż 4 firmy prywatne zajmujące się zarządzaniem.

  ” Z informacji które posiadam nasza lokalna spółka bardzo dobrze sobie radzi”

  Z artykułu zamieszczonego na goldap.org wynika: ” Tak więc podjęcie decyzji o prywatyzacji (zbycie udziałów przez gminę w 100%) lub likwidacja dotychczas istniejącej gminnej jednostki zarządzającej (ADM w Gołdapi Sp. z o.o.) powinna wynikać nie tylko z analiz ekonomicznych, ale szczególnie z przesłanek natury prawnej. ”

  ” Nawiązując do artykułu, który pojawił się jakiś czas temu na temat ADM, to mogę to skomentować krótko : żenada !!! ”

  Chyba, ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem, skoro uważa tak jak to napisał. Z artykułu wynika: „Kontrola podjęta z inicjatywy własnej NIK (raport z 2012 i 2014 roku) stwierdziła: „Wszystkie skontrolowane spółki prowadziły działalność gospodarczą niezwiązaną z realizacją zadań publicznych gmin z naruszeniem ustawowych ograniczeń. (…) Prowadzenie zaś przez spółki miejskie działalności poza sferą użyteczności publicznej powinno mieć charakter wyjątkowy.”
  Gdzie jest wyjątkowość w działaniu gminy poprzez spółkę ADM?
  Dane, jak wynika z artykułu są danymi NIK i nie tylko, gdzie jest ta ” żenada !!! „, w raportach NIK?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. Poinformowana

  „Od kilku lat rozszerzyła zakres swojej działalności”

  Z informacji zamieszczonych w KRS wynika co innego!!!

  Źródło: http://www.krs-online.com.pl/msig-4744-129449.html

  Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 113/2015 (4744) – Pozycja 129449
  Poz. 129449. „ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH W GOŁDAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000170417. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2003.
  [OL.VIII NS-REJ.KRS/7312/15/939]

  W dniu 08.06.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

  Dział 2.
  Rubryka 2. Organ nadzoru

  1
  Dla pozycji:
  1.
  Nazwa organu
  RADA NADZORCZA
  Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
  WYKREŚLIĆ
  1
  1.

  Nazwisko
  TYNECKI
  2.
  Imiona
  ANDRZEJ
  3.
  Numer PESEL
  xxxxxxxxxx
  2
  1.
  Nazwisko
  KUSKOWSKI
  2.
  Imiona
  MAREK
  3.
  Numer PESEL
  xxxxxxxxxx

  WPISAĆ
  3
  1.
  Nazwisko
  ZĄBKIEWICZ
  2.
  Imiona
  KATARZYNA
  3.
  Numer PESEL
  xxxxxxxxxx
  4
  1.
  Nazwisko
  CIUK
  2.
  Imiona
  IWO MICHAŁ
  3.
  Numer PESEL
  xxxxxxxxxx
  Dział 3.
  Rubryka 1. Przedmiot działalności
  WYKREŚLIĆ
  1
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  2
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  3
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  1 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
  4
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
  5
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
  6
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
  7
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
  8
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  9
  1.

  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
  10
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
  11
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
  12
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  13
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  3 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
  14
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
  15
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
  16
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  3 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  17
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  18
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  19
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
  20
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 31 Z TYNKOWANIE
  21
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
  22
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
  23
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
  24
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
  25
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  26
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

  WPISAĆ
  27
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  28
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWOKSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
  29
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  30
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  31
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
  32
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
  33
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
  34
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  35
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  36
  1.
  Przedmiot działalności przedsiębiorcy
  35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

  Jednak podstawową i faktyczną działalnością spółki jest:
  68 32 Z – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 5. Idziemy

  Pan Zbigniew Cherek z przyjemnością udzielił informacji, jak ze stanowiska brygadzisty oborowego zostać całkowicie przypadkowo po dostaniu się do rady zostaje zatrudniony w PWiK. Szybko awansuje, za pieniądze publiczne robi studia, 2 kierunki, na burmistrzu wypłakuje stanowisko kierownika tężni, wsadza rodzinę na stanowiska. Panie Cherek, prosimy o rozwinięcie

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 6. Wacek

  Jeżeli doradcą wójta gminy Ełk jest Zbigniew Cherek,to tylko kwestia czasu zostanie postawiona w stan likwidacji.
  Podobny los czeka gminę Gołdap. Jeszcze rok dwa i nasza gmina będzie niewypłacalna. A co na to rajcowie miasta.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 7. merytorycznie czy szczerzyć zęby ?

  „Jeżeli doradcą wójta gminy Ełk jest Zbigniew Cherek,to tylko kwestia czasu zostanie postawiona w stan likwidacji.”

  Ne jest tak źle jak wam się wydaje z przygotowaniem merytorycznym i fachowym Prezesa PWiK. Gorzej byłoby gdyby porad udzielał ktoś inny przymilając się i szczerząc zęby ( jak to robi obecnie), bez przygotowania merytorycznego i fachowego!!!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 8. Wesoła

  Każdy woli ludzi miłych i uśmiechniętych a nie złośliwych „pełnych żółci „. Pozdrowienia dla wszystkich pozytywnie nastawionych 🙂

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Wesoły

   Nawet ze sztucznym uśmiechem ???
   Sztuczny, nieprawdziwy uśmiech wywołuje wrażenie braku kompetencji i sprawia, że obserwator uważa, że osoba która w ten sposób się uśmiecha nie jest w pełni profesjonalna.
   Pozdrowienia dla wszystkich komentujących i czytających !!!

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...