Projekty bywają różne…

final_frsi_3Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe bywają różne. Część z nich kończy się w konkretnym, ustalonym terminie, część przyczynia się do zacieśnienia współpracy między partnerami – właśnie takim okazał się biblioteczny projekt pod nazwą „Strefy Innowacji”, realizowany finansowany przez Fundację rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest dostosowywanie bibliotek do nowych trendów i wymagań współczesności, przede wszystkim stwarzania warunków do integracji społecznej, choćby debat i wspólnego uczestnictwa w kulturze wysokiej. Do projektu zakwalifikowało 25 bibliotek z całej Polski, w tym Biblioteka Publiczna w Gołdapi.

Gołdapscy animatorzy położyli nacisk na środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym i umożliwianie przedstawicielom tych środowisk uczestniczenia w działaniach społecznych, choćby w wydarzeniach kulturalnych. I tu świetnym (i kreatywnym) partnerem okazał się gołdapski „Słoneczny Dom”. Współpracowały też – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

W ramach projektu uczestnicy zajęć „Słonecznego Dom” brali udział w wycieczkach, spotkaniach edukacyjnych i koncertach. Zrealizowano też wspólną wystawę rękodzieła.

Na koniec przedstawiciele FRSI zrealizowali z podopiecznymi „Słonecznego Domu” dowcipny film z życzeniami świątecznymi.

Warto podkreślić, iż współpraca Biblioteki Publicznej ze „Słonecznym Domem” zaczęta się jeszcze przed realizacją tego projektu, co podkreślono podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się w środę w czytelni dla dzieci.

Przy okazji wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy z drobnymi upominki.

Tu warto podziękować koordynatorom projektu – bibliotekarzom: Agnieszce Dziobkowskiej, Halinie Wojtanis I Pawłowi Mikszy.

final_frsi_1 final_frsi_2 final_frsi_4 final_frsi_5 final_frsi_6 final_frsi_7 final_frsi_8 final_frsi_9 final_frsi_10 final_frsi_11

Powiązane artykuły