Ze starostwa: „Klucz do sukcesu”

IMG_593520 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi odbyła się konferencja pn. „Klucz do sukcesu”, której inicjatorami byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska, Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Robert Żyliński oraz samorząd powiatu gołdapskiego.

Konferencję otworzył i gości przywitał starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Podkreślił, iż wszystkim zebranym na konferencji przyświeca jeden cel – żeby absolwenci szkół zawodowych w jak najkrótszym czasie stali się profesjonalistami działającymi w różnych zawodach. Będzie to możliwe dzięki systematycznemu analizowaniu potrzeb pracodawców oraz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy sektorem administracji, sektorem edukacji, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu – mówił starosta. Szkolenie zawodowe jest problemem wielowątkowym i wielowarstwowym. Prostymi rozwiązaniami nie jesteśmy w stanie unowocześnić tego procesu. Dziś idziemy w dobrym kierunku wyposażając sale, realizując programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, po to, by tę formę edukacji podnieść na wyższy poziom. Nie ma prostych rozwiązań, ale nikt nas nie usprawiedliwi, jeśli nie będziemy odpowiadać na potrzeby rynku pracy w kontekście kształcenia zawodowego. Zadaniem dla nas jest doprowadzenie do współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Jako pierwsza prelekcję wygłosiła Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty. Przedstawiła kształcenie zawodowe w naszym województwie. Następnie Paweł Iwanowski powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego opowiedział o specyfice doradztwa zawodowego oraz o planowaniu kariery zawodowej ucznia.

Z kolei Mirosława Równa dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi opowiedziała o kształceniu zawodowym z perspektywy uczniów, nauczycieli i pracodawców oraz o ich oczekiwaniach.

Prezes Zarządu SSSE Robert Paweł Żyliński przedstawił doświadczenia SSSE w poszukiwaniu kadr i działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwo w tym kierunku.

Na zakończenie konferencji został podpisany list intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego oraz porozumienie między Powiatem Gołdapskim a Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Porozumienie zakłada współpracę w celu dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i rozwijającej się gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców działających w SSSE.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, iż nawiążę się ścisła i systematyczna współpraca między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi  i gimnazjami.

W przerwie konferencji smaczny poczęstunek zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły