„Edukacja globalna” w Szkole Podstawowej w Pogorzeli

pogorzel_2W środę 28 października Szkołę Podstawową w Pogorzeli odwiedziła pani Weronika Braczek – animatorka kultury, wolontariuszka z potrzeby serca i działania oraz pani Małgorzata Burba – koordynatorka regionalna edukacji globalnej w województwie warmińsko–mazurskim.
Pani Weronika zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, realizacją projektów na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich. Działa aktywnie w wolontariacie w kraju i za granicą. Swoje zajęcia realizowała w ramach wolontariatu Polska Pomoc MSZ
z dwiema organizacjami – Fundacją Kultury i Świata oraz Polskim Forum Migracyjnym.
W naszej szkole przeprowadziła warsztaty nt. Spotkanie różnych kultur – na przykładzie Argentyny, Boliwii, Peru, Paragwaju w ramach realizowanych przez naszych nauczycieli zajęć z edukacji globalnej oraz przystąpienia do projektu „Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat II”.
Projekt ten  realizowany jest  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2015.
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania problemu migrantów w krajach Ameryki Południowej. Został im również przybliżony problem obecnej  sytuacji w Europie.
Poznali działania wolontariatu kierowane do ludzi w ubogich, różnorodnych pod względem kulturowym. Spotkanie służyło kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości wobec innych ludzi, równości wobec wszystkich dzieci na całym świecie.
Realizacja zajęć edukacji  globalnej to innowacja pedagogiczna i edukacja antydyskryminacyjna, która wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej „Otwartej szkoły” na rok 2015/2016 oraz realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych, a społeczeństwami krajów rozwijających się

i przechodzących transformację ustrojową. Pobudza do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. Dobrze, gdy prowadzi do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Obecność wolontariusza w szkole była dużym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej, o czym świadczyło ciepłe przyjęcie i wdzięczność za dostarczenie wiedzy na temat kultury państw Południa.
Monika Wojtala-Taudul

pogorzel_1 pogorzel_3 pogorzel_4 pogorzel_5 pogorzel_6 pogorzel_7 pogorzel_8


Aktualności

Powiązane artykuły