A gdyby tak pójść do biblioteki…

bp_1„Znajdź rozwiązanie!… A gdyby tak pójść do biblioteki…”. Takie hasło towarzyszy  trzeciemu modułowi programu oddziaływań profilaktycznych pt. „Problemów nie zapijaj! Spróbuj je rozwiązać”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Gołdapi.

Moduł ten adresowany jest do szerokiej publiczności. Jego celem jest zachęcenie lokalnej społeczności do szukania rozwiązań, między innymi w źródłach pisanych oraz multimedialnych dostępnych w bibliotece. W tym celu szeroko promujemy naszą akcję – poprzez informacje wywieszone w miejscach publicznych oraz przekazane placówkom edukacyjnym, kulturalnym, samorządowym i innym, do których trafiło pięćdziesiąt opracowanych przez nas plakatów. W dotarciu do wielu oddalonych od siebie zakładów pracy pomogli nam uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Z podziwu godną determinacją, siedmioosobowa grupa młodzieży z klasy III B Szkoły Przysposabiającej do Zawodu, wraz z wychowawczynią Lucją Karbowską, przekazała nasze hasło wielu gołdapskim instytucjom. „Misja Plakaty” została perfekcyjnie przez naszych wolontariuszy przeprowadzona i dokładnie udokumentowana.

Książki i multimedia, które polecamy naszym aktualnym i przyszłym czytelnikom,  zostały zakupione z funduszy otrzymanych na ten cel od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ich zakup przeznaczono 1500 zł, które to środki wzbogaciły zbiory biblioteki o czterdzieści nowych książek i trzy pakiety multimedialne. Publikacje te cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników. Aby zachęcić lokalną publiczność do poznania ich treści popularyzujemy poszczególne tytuły w profilu biblioteki na Facebooku: https://www.facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Pedagogiczna-w-Gołdapi. Przygotowałyśmy również zestawienie bibliograficzne książek poświeconych szeroko pojętej problematyce uzależnień i przekazałyśmy je wielu placówkom. Zakupione dzięki gminnym funduszom publikacje polecamy ponadto gołdapskim gimnazjalistom, w ramach „Literackich spotkań z problemem” , w trakcie których uczniowie czytają wybrane fragmenty i analizują ich treść.

Mamy nadzieje, że nasze działania w zakresie popularyzacji wartościowej literatury tematycznej nie pozostaną bez echa i wszyscy zainteresowani rozwiązaniem trudnych życiowych spraw, znajdą w nich inspirację do dalszej pracy. Zapraszamy więc do biblioteki. Rodziców, nauczycieli, młodzież oraz inne osoby zainteresowane tematyką uzależnień.

Agnieszka Stańczak i Jadwiga Święcka

bp_2 bp_3 bp_4 bp_5


Aktualności

Powiązane artykuły