Prezentacja polskich doświadczeń ustrojowych na zachodniej Ukrainie

ukraina_2W ramach projektu „Rejon wyżnicki: społeczeństwo obywatelskie nie przymyka oczu”, realizowanego przez Fundację Puszczy Rominckiej i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej na zachodzie Ukrainy, odbyły się w Wyżnicy i Czerniowcach spotkania przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, służb ochrony przyrody i policji obu krajów.

Ukraińscy partnerzy szczególnie zainteresowani byli polskimi doświadczeniami z zakresu budowy samorządności oraz tworzenia platformy współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i społeczeństwem. Wiele pytań dotyczyło też organizacji i działań polskiej policji – na Ukrainie tworzona jest właśnie policja, która zastąpić ma funkcjonującą dotychczas milicję.

Projekt finansowany jest ze środków Programu RITA – „Przemiany w regionie”.

ukraina_1 ukraina_3 ukraina_4 ukraina_5

Print

Powiązane artykuły