Nauczycielki z Pogorzeli na szkoleniu programu „Mały Mistrz”

pogorzel_8Ogólnopolski program „Mały Mistrz” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy.

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program w szkole podstawowej w Pogorzeli realizowany jest drugi rok, obecnie w klasie I i II raz w tygodniu na jednej godzinie przy współudziale nauczyciela wychowania fizycznego.

Szkolenie 6 października zorganizował Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Monika Wojtala-Taudul

pogorzel_1 pogorzel_2 pogorzel_3 pogorzel_4 pogorzel_5 pogorzel_6 pogorzel_7


Aktualności

Powiązane artykuły