Uwaga susza! Burmistrz Gołdapi informuje…

Burmistrz Gołdapi informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wyniku pogłębiającego się zjawiska suszy rolniczej podjęto decyzję o szacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa. Szacowaniem objęte będą uprawy roślin strączkowych, ziemniaków, krzewów owocowych oraz uprawy kukurydzy na kiszonkę i trwałe użytki zielone.

Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub w pok. 36 oraz ze strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce – co i gdzie załatwić – ochrona środowiska – ochrona przyrody – rolnictwo (wzór wniosku rolnika-zgłoszenie szkód). Wypełnione wnioski należy PILNIE złożyć w sekretariacie urzędu.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto


Aktualności

Powiązane artykuły