Szacunkowa wielkość strat to około 10 mln zł

Komisje powołane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego zakończyły prace związane z szacowaniem szkód spowodowanych suszą we wszystkich gminach, w których rolnicy złożyli wnioski.

Szacunkowa wielkość strat – to około 10 mln zł.

Komisje szacowały szkody w uprawach zbóż jarych, spowodowane suszą w 1100 gospodarstwach rolnych.

Powierzchnia upraw zbóż jarych dotkniętych suszą, oszacowanych przez komisje – to 8 tys. ha.

Zagrożenie suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych odnotowano w 56 gminach województwa warmińsko – mazurskiego, jednak wnioski o oszacowanie szkód złożyli producenci rolni tylko z 31 gmin.


Aktualności

Powiązane artykuły