Spotkanie z protestującymi

IMG_3783Od rana trwał środowy protest mieszkańców gminy Banie Mazurskie, którzy blokowali rondo w centrum Gołdapi. Protestujący domagali się remontu drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Rogale do Mieduniszek Wielkich. Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda oraz sekretarz powiatu Marek Miros wyszli do protestujących i zaprosili ich przedstawicieli do starostwa na rozmowę.

W spotkaniu uczestniczyli również: naczelnik wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Marta Wiszniewska, w zastępstwie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Sylwia Wrzesień-Kisielewska, a także burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz radni powiatowi Wacław Grenda i Piotr Miszkiel.

Wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda przywitała zebranych i podziękowała za przybycie. Na wstępie zaznaczyła, iż głównym problemem mającym wpływ na jakość dróg, jest niedobór środków finansowych, jaki powiat jest w stanie zabezpieczyć na remonty i inwestycje na drogach powiatowych. Roczna subwencja, jaką powiat otrzymuje na drogi to 1,2 mln zł. Jak podkreśliła wicestarosta, powiat co roku przeznacza coraz większe środki na remonty dróg, lecz niestety ich degradacja postępuje w szybszym tempie. Powiat stara się planować inwestycje tak, aby w pierwszej kolejności poprawić drogi, które potencjalnie mogą uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, gdyż nie ma możliwości realizacji inwestycji drogowych tylko ze środków własnych. Według szacunków, koszt gruntownej przebudowy drogi 1815N opiewa na kwotę 20 mln zł. Nawet jeśli zakres remontu drogi ograniczy się tylko do odnowy nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, to koszt tego jest nadal wysoki, bo ok. 9 mln. Zł. Powiat musi pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, aby zrealizować tę inwestycje.

Sylwia Wrzesień-Kisielewska, podkreśliła, iż remonty dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej zaczynają się już wiosną – są to remonty: cząstkowe masą na zimno, emulsją i grysami. W tym roku omawiana droga była remontowana już cztery razy. Na cząstkowy remont dróg powiatowych zakupiono w 2015 roku 68 ton emulsji asfaltowej, o ponad 20 ton więcej niż w roku ubiegłym. Poinformowała, iż Zarząd Dróg Powiatowych musi mieć na uwadze właściwe zarządzanie wszystkimi drogami powiatowymi o łącznej długości 280 km. Środki na to są niewystarczające, ale żadna z dróg nie jest pod tym względem zaniedbywana.

Sekretarz powiatu Marek Miros podziękował gościom za spokojną, rzeczową rozmowę, podkreślając, iż tylko w ten sposób można dojść do porozumienia. Zapewnił również o woli współpracy ze strony powiatu i pełne zrozumienie dla konieczności remontu powyższej drogi.

Mieszkańcy gminy Banie Mazurskie otrzymali podczas spotkania zapewnienie, iż powiat nadal będzie monitorował programy, z których można pozyskać dofinansowanie na remont przedmiotowej drogi. Jeśli tylko pojawi się możliwość pozyskania środków na realizację tej inwestycji z korzystnym dofinansowaniem, zostanie złożony stosowny wniosek. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

IMG_3772 IMG_3773 IMG_3775 IMG_3776 IMG_3777 IMG_3778 IMG_3779 IMG_3780 IMG_3781 IMG_3782

 


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Spotkanie z protestującymi

 1. Droga i jej utrzymanie

  cytat: „Sylwia Wrzesień-Kisielewska, podkreśliła, iż remonty dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej zaczynają się już wiosną – są to remonty: cząstkowe masą na zimno, emulsją i grysami. W tym roku omawiana droga była remontowana już cztery razy. Na cząstkowy remont dróg powiatowych zakupiono w 2015 roku 68 ton emulsji asfaltowej, o ponad 20 ton więcej niż w roku ubiegłym.”

  Art. 4 ustawy o drogach publicznych stanowi:
  pkt.19) remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;
  pkt.20) utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;
  pkt.21) ochrona drogi – działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;

  Według art. 3 pkt. 8 Prawa Budowlanego: Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.
  Należy interpretować: Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na przywróceniu do wymaganej sprawności technicznej, użytkowej elementów budowlanych przez ich naprawę, niestanowiąca bieżącej konserwacji, a także wymianę elementów, nienadających się do naprawy i odtworzenie ich stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Należy zauważyć, że definicja prawna „remontu” nie wymienia podstawowego celu każdego remontu, jakim jest naprawa zużytych lub zniszczonych elementów, w szczególności ujawnionych w trakcie dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (Czy ZDP prowadzi okresowe kontrole???).

  Pani Sylwii stwierdziła: „droga była remontowana już 4 razy masą na zimno, emulsją i grysami. ”
  Według ustawy jest to konserwacja, ponieważ te roboty zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z tej drogi (aby nie wpadali w dziury).
  Taka konserwacja na drogach powiatowych, obejmuje następujące czynności:
  1) czyszczenie uszkodzonych miejsc z kurzu, piasku, luźnego materiału itp. poprzez wydmuchanie ich sprężonym powietrzem,
  2) przepłukiwanie wodą przy mocno zakurzonych
  3) spryskiwanie emulsją wcześniej przygotowanych miejsc uszkodzenia nawierzchni,
  4) wypełnianie uszkodzonej nawierzchni wysokojakościową mieszanką – emulsja + grys,
  5) obsypka czystym grysem powierzchni łaty wypełnionej mieszanką.
  Czy te wszystkie czynności są wykonywane??? Teoretycznie TAK i jeszcze pozostało przyklepanie gumofilcem!!!
  Takie roboty nie mają najmniejszego sensu (już – według oświadczenia pani z ZDP – takie czynności wykonywano 4 razy), ponieważ grys (słabo związany) samochody wywiozą na kołach lub zmyje padający deszcz i dziury będą jeszcze większe. Takie roboty mają sens przy naprawach powierzchniowych uszkodzeń (do 2cm), a nie przy dziurach(wybojach) czasami przekraczającymi15 cm.
  Czy nie lepiej zastosować inne rozwiązanie? Np. zastosować masę asfaltową (wbudowywanie mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”) w oczyszczone dziury i zawałować (użyć lekkich walców wibracyjnych)???

  cytat: ” Roczna subwencja, jaką powiat otrzymuje na drogi to 1,2 mln zł.”

  Przy założeniu, że wszystkie pieniądze przeznaczymy na remont 280 km dróg, to na 1km drogi otrzymamy w przybliżeniu 4286 zł. Jednak nie jest, aż tak dobrze (jednak cóż to jest 1,2 mln. złotych na tyle km dróg), bo z tego trzeba utrzymać też ZDP.
  Ile kosztuje utrzymanie ZDP, ilu jest pracowników (jaki procent stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kosztach ZDP)? Dyrektor w oświadczeniu za 2014 rok podał dochód (z tytułu zatrudnienia w ZDP) w wysokości 65063,40 zł.
  Ile przeznaczono na remonty z 1,2mln złotych?
  Ile wyniosły dochody uzyskane przez ZDP z tytułu wynajmu sprzętu i usług obcych za 2014 rok oraz za pół roku obecnego???

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. adam kadmon

  Twierdzę, że Polska powiatowa jest niepotrzebnym ciężarem w kraju przecież dość ubogim – to niczym nieusprawiedliwiony zbytek.
  Czemu służą powiaty ?
  Powiaty nie służą niczemu. Żyją z subwencji drogowej;kilku ludzi zatrudnionych u pana starosty, w powiatowych zarządach dróg, w powiatowych biurach pracy, w powiatowych centrach pomocy rodzinie – i w innych powiatowych agendach, potworzonych wedle woli,usprawiedliwionej „potrzebą”
  Czemu jednak służą powiaty ?
  Powiaty służą każdej z partii,która akurat dorwawszy się do władzy, w nich buduje swoje kadrowe,logistyczne i wykonawcze zaplecze. Być może się mylę. Ale ile więcej dróg można by zbudować bez „pomocy” powiatów, ile życiowych problemów rozwiązać w gminie,posiadającej wszelkie ku temu możliwości,ile pieniędzy brakujących w budżecie państwa zaoszczędzić. Sprawy detaliczne,rejestracja pojazdów, to pryszcz do rozwiązania. Uprawnienia dot. komunikacji,były w gestii gmin, aż je ich realnie pozbawiono.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. kuracjusz

  droga i jej utrzymanie-zresztą fajnie się nazwałeś, skończ z tymi dyrdymałami, powtarzasz te same bzdety juz na drugim portalu, do ciebie docierają w ogóle jakieś argumenty?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. Pilecki

  kuracjusz ty chyba jesteś na odwyku (organiczny związek chemiczny spowodował brak logicznego myślenia, czy ubodła prawda?), skoro uważasz, że dobry remont i remont drogi to jest dyrdymał i bzdet. Takie bzdety (jakie ty wypisałeś) to mogły przyjść do głowy tylko I sekretarzowi. Widzę, że do ciebie też nie docierają argumenty!!!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...