Na granicy: uratowane koralowce

000003Funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej z przejścia granicznego w Grzechotkach udaremnili nielegalny wywóz 17 żywych koralowców. Następnie błyskawicznie przeprowadzili wszystkie wymagane prawem formalności, dzięki czemu koralowcom udało się uratować życie. 

Okazy wykryto 20 sierpnia na przejściu granicznym w Grzechotkach. Funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie kontroli granicznej zauważyli na tylnym siedzeniu pudełka kartonowe. Okazało się, że w nich znajdują się w nylonowych woreczkach z wodą żywe koralowce, pochodzące z Indonezji i podlegające zgodnie z Konwencją CITES ( Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), ścisłej ochronie.

Koralowce próbował wywieźć Rosjanin, mieszkaniec Kaliningradu. Podróżny nie posiadał stosownego zezwolenia, w związku z tym koralowce zatrzymano a wobec obywatela Federacji Rosyjskiej wszczęto sprawę karną.

Za usiłowanie popełnienia przestępstwa złamania przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody grozi mu nawet kara pozbawienia wolności od 2 miesięcy do 5 lat.

Po konsultacji ze specjalistami okazało się, że jeżeli koralowce w ciągu 6 godzin nie trafią do akwarium – to grozi im śmierć. Ostatecznie uratowane zostały umieszczone w Oceanarium w Gdyni.

000 0001 00004 DSC_004 DSC_009 DSC_0026


Aktualności

Powiązane artykuły