Jest obchodzony od 1997 roku

kombatanci_4Od mszy w hołdzie kombatantom w gołdapskiej konkatedrze rozpoczęły się gołdapskie obchody Dnia Weterana. Druga część uroczystości odbywała się już na sali widowiskowej Domu Kultury i rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru. Zebranych przywitał prezes gołdapskiego koła ZKRPiBWP Mieczysław Sztabiński, całość sprawnie i ze swadą prowadził Stefan Piech.

Wśród gości spoza Gołdapi obecni byli m.in.: wojewoda Marian Podziewski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. Andrzej Szczołek i płk w st. spocz. Marcin Kus – prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Po wręczeniu odznaczeń „Za Zasługi dla Kombatantów RP” i wystąpieniach gości odbyła się część artystyczna. Kilka pieśni patriotycznych zaśpiewał zespół emerytów „Wrzos” oraz solista (wiceprezes koła) Stanisław Bombała. Harcerze przedstawili twórczość poetycką gołdapskich kombatantów.

Po uroczystości w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z wojewodą.

Dzień Weterana jest w Polsce obchodzony 1 września od 1997 roku.

kombatanci_1 kombatanci_2 kombatanci_3 kombatanci_5 kombatanci_6 kombatanci_7 kombatanci_8 kombatanci_9 kombatanci_10 kombatanci_11 kombatanci_12 kombatanci_13 kombatanci_14 kombatanci_15


Aktualności

Powiązane artykuły