Controlling finansowy. Zarządzanie kosztami wydajnością

Podstawą do optymalizacji kosztów jest oczywiście kontrola przychodów i rozchodów naszej działalności. Księgowość musi opierać się na wiarygodnych i kompletnych danych. Utworzenie wydajnego środowiska do dostarczenia informacji biznesowych, musi opierać się o rzetelne przesłanki. Jest to bardzo istotne, ponieważ dane zebrane w całość umożliwią menadżerom podejmować szybkie i trafne decyzje.

Ocena realizacji, budżetów i środków

System pozwala na planowanie i analizowanie danych. Platformy tego typu pozwalają na szybkie przygotowanie raportów finansowych. Wyniki umożliwiają podejmowanie błyskawicznych i trafnych decyzji. Mechanizmy monitorowania zapobiegają sytuacjom kryzysowym. Operator ma możliwość budowania sprawozdań za dowolne okresy – taki przekrój przez komplet danych, daje pełny obraz sytuacji. Analiza danych jest żmudna i niewystarczająca, przy pomocy nowoczesnych systemów – wszystko staje się jasne i przejrzyste. Bardzo ważną cechą modułu jest fakt, że nie musi on zawierać specjalistycznego serwera hurtowni danych. Firma temu zyskuje wygodne zaplecze planistyczne.
W jedynym, przemyślanym panelu – mamy wszelkie potrzebne informacje. Ich układ dobieramy samodzielnie, w oparciu o swoje preferencje i zapotrzebowanie.
Szybki do dostęp do danych

Jest kluczowy w planowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analizy wielowymiarowe, które zawierają całe mnóstwo czynników – pozwalają na określenie sposobów naliczania, faktów, formatu wyświetlanych danych, sposobów prezentacji czy progów kolorowania. Moduł jest elastyczny i pozwala na sortowanie i segregowanie danych po interesujących nas wynikach – jeszcze nigdy wcześniej dostęp do danych nie był taki łatwy i szybki.

Co daje controlling finansowy?

  • Szybkie i sprawne przygotowanie raportów
  • Tworzenie i przegląd dokumentów, które dają kompletny obraz stanu faktycznego przedsiębiorstwa
  • Precyzyjnie planowanie budżet firmy
  • Doskonałe narzędzie planistyczne
  • Konfiguracja paneli w zgodzie z naszym rzeczywistym zapotrzebowaniem
  • Stała kontrola działalności nawet poza siedzibą firmy

Aktualności

Powiązane artykuły