V rzut Czwartków LA

baner_foto2W czwartek 28 maja o godzinie 11:30 na stadionie miejskim OSiR w Gołdapi odbędzie się piąty w tym roku szkolnym rzut Lekkoatletycznych Czwartków. Dzieci i młodzież rywalizować będzie w biegach, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i pchnięciu kulą.

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych. Uczestnicy Szkół Podstawowych będą konkurować ze sobą w trzech grupach wiekowych tj.

 

I grupa wiekowa – 13 lat – 2002

II grupa wiekowa – 12 lat – 2003

III grupa wiekowa – 11 lat i mł. – 2004 i mł.

 

Komunikat do Czwartków LA na dzień 28 maja 2015

 

Biegi Integracyjne:

Bieg dziewcząt i chłopców – 60m

Bieg dziewczat i chłopców – 300m

Skok w dal dziewcząt i chłopców

 

Szkoły podstawowe:

 

Bieg dziewcząt i chłopców – 60m

Bieg dziewcząt i chłopców – 300m

Skok w dal dziewcząt i chłopców

Rzut piłką palantową dziewcząt i chłopców

 

Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne:

 

Bieg dziewcząt i chłopców – 100m

Bieg dziewcząt – 600m

Bieg chłopców – 1000m

Skok w dal dziewcząt i chłopców

Pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców

 

Cykl zawodów zakończy się finałem miejskim, a najlepsi ze szkół podstawowych będą reprezentować Gołdap w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na stadionie AWF w Warszawie.

 

REGULAMIN

 

Zawodów dziecięcych XXI Edycji imprezy pn „Czwartki Lekkoatletyczne”

 

1. Główny organizator zawodów: Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”

 

ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa

 

tel. 0-22-666-41-00

 

fax 0-22-665-21-45

 

2.Terminy zawodów:

 

Wrzesień – 2014 r

 

Październik 2014 r

 

Kwiecień – 2015 r

 

Maj – czerwiec 2015 r

 

Czerwiec – 2015 r

 

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, wiosennych oraz finału miejskiego.

 

Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia “Sport Dzieci i Młodzieży” informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w czerwcu 2015r.

 

3.Konkurencje.

 

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

 

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

 

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.

 

4.Uczestnicy.

 

Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

 

I grupa wiekowa 13 lat – 2002

 

II grupa wiekowa 12 lat – 2003

 

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2004

 

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

 

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

 

5. Zasady punktacji i kwalifikacji

 

a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

 

b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe.

 

Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 

c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.

 

d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

 

e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)

 

f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

 

6. Punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.

 

Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkól i UKS-ów.

 

Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.

 

Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.

 

Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.

 

7. Wymogi regulaminowe.

 

a) Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokołów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokołów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.

 

Stowarzyszenie “Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły