Rozmawiali o możliwości rozszerzenia współpracy

W Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się kolejne spotkanie dyrektora Leszka Retela, zastępcy dyrektora Alicji Falińskiej i dyrektora Biblioteki Publicznej Mirosława Słapika z Agatą Tyszkiewicz – doradcą Ministra Edukacji i jednocześnie prezesem Fundacji Innowacyjna Edukacja.

Obecna też była przedstawicielka korporacji Apple. Rozmawiano o wzajemnej współpracy w aspekcie rozszerzenia praktycznego wykorzystania technik komputerowych w edukacji szkolnej. Wiąże się to z możliwością pozyskania zewnętrznych środków finansowych na ten cel przy wkładzie Gminy Gołdap.

Spotkania stały się też zalążkiem ściślejszej współpracy pomiędzy gołdapską „Trójką” a Biblioteką Publiczną, jako że biblioteka ma do dyspozycji użytkowników około czterdziestu komputerów Mac, co daje możliwość prowadzenia lekcji informatycznych z pełnymi klasami.

 


Aktualności

Powiązane artykuły