Jeszcze o święcie trzeciomajowym

ejje_56 maja o 11.00 na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyło się przedstawienie pt. „Niech się dzieje szkolna dola”. Dotyczyło Konstytucji Trzeciomajowej, niedawno minionego święta.

W przedstawieniu wystąpili najliczniej uczniowie z klasy 1b: Weronika Dziatkowska i Weronika Świątczak, Klaudia Łukaszewicz i Anita Arasim, Paweł Puchalski i Maciej Kamiński. Klasę 1c reprezentowali Martyna Bartoszuk, Natalia Budaj, Paulina Dzikiel i Tomek Tylenda. Byli jeszcze Dominika Piela i Kacper Kisłowski z kl. 2 d. A było to tak:

Gdy cała szkoła zajęła miejsca, rozpoczęto apelowe widowisko. Na scenę weszło 12 aktorów. Na początku dwoje z nich przywitało obecnych w humorystyczny sposób i zapowiedziało, o czym będzie traktować spotkanie.

Scenariusz był o uczniach, którzy mieli mieć kartkówkę z historii, a na początku mieli tylko obawy. Dyrektor zaprosił na ich lekcję Króla, Konstytucję i Historię. Młodzież dużo od gości się dowiedziała i była dobrze przygotowana na zapowiedzianą klasówkę. I lęki minęły, a niektórzy nawet byli dumni z historii Polski. Końcowym akcentem była pieśń majowa.

Aktorom towarzyszyła trema (już pracujemy nad tym, by powiedzieć jej „żegnaj”), bo to pierwszy publiczny występ, ale braw zebrali-śmy niemało. Za przygotowanie dziękujemy Paniom: Ewie Jurkiewicz i Stanisławie Mossakowskiej.

Natalia Budaj i Paulina Dzikiel


Aktualności

Powiązane artykuły