Aktywny „Tydzień dla Ziemi”

lisy_1W ramach obchodów „Tygodnia dla Ziemi” uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisach aktywnie włączyli się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ta największa pod względem zasięgu akcja ekologiczna na Warmii i Mazurach organizowana jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Dzięki kreatywności uczniów zaplanowaliśmy aktywny tydzień.

Był to czas pełen atrakcji, co pozwoliło na miłe spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników.

22 kwietnia odbyła się część artystyczna ph. „Dzień Ziemi”, podczas której dzieci przedstawiły montaż słowno – muzyczny „Jak rozweselić Ziemię?”. Po apelu wszyscy sprzątali pobocza dróg wsi Lisy.

Następnego dnia odbyła się wycieczka z udziałem uczniów klas I-VI. Dzieci udały się do lasu, gdzie uczestniczyły w zajęciach związanych z różnorodnością gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu. Przeprowadzały różnego typu obserwacje, pomiary oraz sporządzały raporty o istniejących remizach, oczkach wodnych itp.

Nasi uczniowie rozpoczęli też akcję ph.„Przyroda bez zużytych baterii”. Ich zbiórka ciągle trwa.

Podsumowaniem całej akcji był „Bieg dla Ziemi”- happening społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie przygotowali transparenty z hasłami dotyczącymi zagrożeń płynących z zanieczyszczenia planety, a następnie przemieszczali się kolorowym korowodem ulicami wsi, eksponując hasła i zachęcając społeczność do działań proekologicznych. Na koniec wszyscy wspólnie przebiegli wyznaczony dystans i w ten sposób wyrazili swoje poparcie idei działań proekologicznych.

Cieszy fakt, że najmłodsze pokolenia uczą się dbania o Ziemię od najmłodszych lat, aktywnie uczestniczą w kształtowaniu odpowiednich nawyków. Nasi uczniowie znają zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego postępowania względem środowiska naturalnego. Chętnie i aktywnie uczestniczą w akcjach proekologicznych, gdyż wiedzą, że dbając o czystość Ziemi, zapewniają sobie i innym pokoleniom zdrowe życie na czystej planecie.

 


Aktualności

Powiązane artykuły