Posługiwali się podrobionymi dokumentami

Grzechotki 8Funkcjonariusze Warmii i Mazur, w tym z Gołdapi, podczas minionego weekendu udaremnili podróż osobom, które posługiwały się podrobionym i przerobionym dokumentem. Zatrzymali osoby zastrzeżone w bazach danych oraz dokonali kontroli legalności pobytu na terytorium RP.

12 kwietnia w drogowym przejściu granicznym na kierunku przyjazdowym do Polski stawił się ob. Rosji, który posłużył się podrobionym zaproszeniem. W toku czynności wyjaśniających, osoba przyznała się do popełnienia zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddała się karze. Funkcjonariusze z d.p.g. w Gronowie odmówili wjazdu obywatelowi Federacji Rosyjskiej do Polski.

Mundurowi z Bezled, wykazali czujność wobec kierowcy BMW, obywatela FR. Okazało się, że polisa ubezpieczeniowa OC pojazdu posiada przerobione daty wydania i ważności dokumentu. W związku z powyższym, po sporządzeniu stosownej dokumentacji przekazano sprawę Policji, celem prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

Funkcjonariusze z Warmii i Mazur, zatrzymali obywatela Rosji, który miał odbyć karę pozbawienia wolności. Skazany skorzystał z możliwości opłacenia kary w wysokości 15 000 zł i dokonał stosownej wpłaty. W drugim przypadku, była to osoba posiadająca status bezpaństwowca, posługująca się paszportem wydanym przez władze Niemiec. I w tym przypadku osoba skorzystała z możliwości opłacenia kary w kwocie 1 400 zł.

Funkcjonariusze z Gołdapi w Ełku, w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, dokonali sprawdzenia dwóch mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich to obywatel Sudanu, którego po czynnościach wyjaśniających zwolniono. Natomiast drugiego mężczyznę, obywatela Erytrei, który nie posiadał żadnych dokumentów tożsamości i pobytowych na terytorium RP, zatrzymano i prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające. (Red. W-MOSG)


Aktualności

Powiązane artykuły