Obradowali druhowie OSP

IMG_1541W Starostwie Powiatowym w Gołdapi obradowali druhowie OSP. Udział w potkaniu wzięli członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi:

dh Andrzej Ciołek, dh Krzysztof Giedrojć, dh Kazimierz Kazaniecki, dh Karolina Toczyłowska, dh Lech Olszewski, dh Piotr Popławski, dh Stanisław Kalinowski, dh Ireneusz Gryniewicz, dh Krzysztof Sztandera, dh Alojzy Danowski, dh Ryszard Makarewicz, dh Marian Czarniewski, dh Romuald Misiun, dh Tadeusz Rydzewski oraz dh Łukasz Balczun.

Zaproszenie na posiedzenie przyjął wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński oraz wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, który z uzasadnionych jednak przyczyn nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu i usprawiedliwił swoją nieobecność.

Posiedzenie otworzył Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek, witając wszystkich przybyłych oraz przedstawiając porządek posiedzenia. Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi Krzysztof Giedrojć przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie powiatu gołdapskiego oraz przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie. Na posiedzeniu przedstawione zostały również informacje zbiorcze z przebiegu gminnych walnych zebrań sprawozdawczych, przyjęto Plan Posiedzeń Prezydium oraz terminarz imprez strażackich na 2015 rok. Druhowie dyskutowali o organizacji obchodów Dnia Św. Floriana, odznaczeniach oraz o sprawach bieżących. Istotą posiedzenia było przedstawienie władzom gmin problemów, z jakimi borykają się strażacy ochotnicy. Aktywny udział w dyskusji wziął wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński zadając wiele pytań oraz starając się znaleźć rozwiązania na poziomie gminy. K.T.

 


Aktualności

Powiązane artykuły